• Activiteiten

Informatieve artikelen


Zoeken op nieuws

Vijf kernvragen voor uw enquête over de terugkeer naar de werkvloer na COVID-19

Werkplekken worden langzaam weer opengesteld na de COVID-19-pandemie. Het is dus een goed moment om na te gaan hoe uw werknemers denken over de terugkeer naar de werkvloer. Gebruik onze vijf beste vragen voor uw enquête over de terugkeer naar de werkvloer om inzicht te krijgen in hun mening en voorbereidingen te treffen om weer open te gaan.

Lees meer >>

24/08/2021


Hoe je het maximale uit Drop’pin@EURES haalt: organisaties


Kwaliteit en kwantiteit op Slowaakse carrièrebeurs


Nauwe samenwerking tussen landen via EURES levert optimale dienstverlening op voor werkzoekenden en werkgevers

EURES is een EU-breed netwerk, dat ook buiten Europa contacten heeft. EURES-adviseurs komen regelmatig bijeen en werken vaak samen en zijn dan ook bij uitstek in staat mensen die op zoek zijn naar werk te koppelen aan de juiste recruiters. Twee medewerksters van het EURES-netwerk, uit Hongarije respectievelijk Roemenië, leggen uit hoe de samenwerking verloopt en waarom ze zo belangrijk is.

Lees meer >>

03/11/2015


Hongaars-Oostenrijks EURES-partnerschap helpt starters

Onze werkwijze verandert en vele traditionele banen moeten plaatsmaken voor nieuwe technologieën. Steeds meer bedrijven geven de voorkeur aan werkzaamheden op contractbasis in plaats van het gebruikelijke dienstverband. Bij deze nieuwe norm past ook het EURES-netwerk de manier aan waarop het werkzoekenden helpt.

Lees meer >>

04/04/2017


Verklaring van niet-aansprakelijkheid

Met artikelen wordt beoogd gebruikers van het EURES-portaal informatie te verschaffen over actuele onderwerpen, trends en discussies en debatten te stimuleren. Hun inhoud geeft niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie weer. Daarenboven aanvaarden EURES noch ELA enige aansprakelijkheid voor de hierboven vermelde websites van derden