• Activiteiten

Informatieve artikelen


<< Terug naar de nieuwslijst

De toekomst van werk: Docenten

De Cedefop-vooruitzichten inzake vaardigheden (“Skills Forecast”) leveren voorspellingen over toekomstige trends op het gebied van werkgelegenheid en bieden zo inzicht in de wereld van werk zoals die er over tien jaar zou kunnen uitzien. In deze artikelenreeks kijken we naar de uitdagingen en veranderingen waarmee bepaalde beroepen tussen nu en 2030 mogelijk zullen worden geconfronteerd.
Picture

De volgende beroepsgroep waar we naar kijken, is die van de docenten. Docenten zijn verantwoordelijk voor het geven van lessen en (werk)colleges op verschillende onderwijsniveaus en in verschillende vakgebieden, zowel binnen het algemeen onderwijs als binnen het beroepsonderwijs en beroepsopleidingen.

 

Belangrijke feiten

 

 • In 2018 werkten rond de 11 miljoen mensen in de EU als docent.

 • De werkgelegenheid in het onderwijs is in de twaalf jaar vanaf 2006 met 2 % toegenomen, maar zal tegen 2030 naar verwachting met 2 % dalen.

 • Door de aandacht voor ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ is de nadruk komen te liggen op onderwijs waarbij de leerling centraal staat en is de lat voor deze vaardigheden hoger gelegd.

 • In 2018 had 84 % van de docenten een hogere opleiding genoten.

 • Het aandeel vrouwen in deze beroepsgroep was in 2018 71 %.

 

Taken en vaardigheden

Hieronder vindt u een lijst van essentiële vaardigheden en taken, globaal gerangschikt naar het belang dat eraan wordt toegekend:

 

 • lesgeven, opleiden, coachen

 • creativiteit en doorzettingsvermogen

 • verzamelen en beoordelen van informatie

 • geletterdheid

 • zelfstandigheid

 • teamwork

 • dienstverlening en begeleiding (d.w.z. ondersteuning bieden)

 • verkopen en beïnvloeden (d.w.z. mensen overtuigen)

 • IT-vaardigheden

 

Wat zijn de trends voor de toekomst?

 

 • Tot 2030 moeten ongeveer 5,3 miljoen vacatures worden ingevuld.

 • In 13 van de 28 geanalyseerde landen zullen er naar verwachting nieuwe banen voor docenten bijkomen.

 • Er wordt verwacht dat de werkgelegenheid in Cyprus, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Kroatië en Roemenië aanzienlijk zal groeien en in Bulgarije, Litouwen, Polen en Portugal aanzienlijk zal dalen.

 • Het percentage docenten met een hogere opleiding zal waarschijnlijk niet veranderen in de periode 2018-2030.

 

Welke drijvende krachten voor verandering zijn van invloed op hun vaardigheden?

Docenten moeten beschikken over kennis met betrekking tot specifieke onderwerpen en over zachte vaardigheden. Daarnaast moeten ze op de hoogte blijven van veranderende praktijken. De volgende drijvende krachten zullen de komende jaren waarschijnlijk verandering brengen in de vaardigheden die docenten nodig hebben.

 

 • Onderwijs waarbij de leerling centraal staat: Om mee te gaan in deze huidige trend moeten docenten vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen met studenten samen te werken en onderwijs op maat te leveren. Ze zullen zich ook aan moeten kunnen passen aan de toenemende focus op creativiteit, innovatie en ondernemerschap binnen het onderwijsbeleid.

 • Technologie: Om mee te gaan met de vooruitgang op het gebied van digitaal leren hebben docenten nieuwe technologische vaardigheden nodig, zoals het beheren van online educatieve platforms, het creëren van open onderwijsmiddelen en het gebruikmaken van digitale media. Docenten in het beroepsonderwijs hebben mogelijk specifieke technische kennis nodig om geavanceerde technologie te gebruiken.

 • Demografische tendensen: Aangezien slechts een derde van de docenten jonger dan 40 jaar is, hebben studenten in sommige landen wellicht meer ICT-kennis dan hun docenten. Dergelijke vaardigheidslacunes moeten worden aangepakt.

 • Globalisering: Docenten moeten een mondiaal perspectief bieden zodat hun leerlingen hun blik op het buitenland richten. Ze moeten ook begrip hebben voor verschillende culturen en zorgen voor inclusief onderwijs in klassen waarin steeds meer culturen samenkomen.

 

In bijna de helft van de EU-landen wordt daarnaast extra aandacht besteed aan het verbeteren van de vaardigheden van docenten in de exacte wetenschappen.

 

Hoe kan aan de vraag naar deze vaardigheden worden voldaan?

Onderwijs en opleiding zullen van essentieel belang zijn om tegemoet te komen aan de behoefte aan vaardigheden van docenten. Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld beter aanpassen aan technologische vooruitgang en aan onderwijs waarbij de leerling centraal staat.

Beleidsmakers moeten daarnaast een alomvattende aanpak voor diversiteitskwesties ontwikkelen, waarbij ze rekening moeten houden met belanghebbenden, ouders en gemeenschappen. De Commissie heeft ook als prioriteit om de docenten van jonge kinderen goed op te leiden.

 

Wilt u meer weten over de vooruitzichten met betrekking tot vaardigheden en toekomstige ontwikkelingen op de banenmarkt in Europa? Bekijk ons overzichtsartikel over deze reeks en onze artikelen over juridische, sociale en culturele beroepen, managers in de horeca en detailhandel en ICT-professionals.

 

Links:

Skills Forecast

Teaching professionals: skills opportunities and challenges (2019 update) (in het Engels)

De banenmarkt en de werkplek in de EU in de jaren 2020

De toekomst van werk:juridische, sociale en culturele beroepen

De toekomst van werk: Managers in de horeca en detailhandel

De toekomst van werk: ICT-professionals

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop’pin@EURES

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

 

Afwijzing van aansprakelijkheid: EURES noch de Europese Commissie aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de hierboven vermelde websites van derden

29/01/2021

<< Terug naar de nieuwslijst
 
Verklaring van niet-aansprakelijkheid

Met artikelen wordt beoogd gebruikers van het EURES-portaal informatie te verschaffen over actuele onderwerpen, trends en discussies en debatten te stimuleren. Hun inhoud geeft niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie weer. Daarenboven aanvaarden EURES noch ELA enige aansprakelijkheid voor de hierboven vermelde websites van derden