• Activiteiten

Informatieve artikelen


<< Terug naar de nieuwslijst

Terugkeren naar Polen? EURES kan u hierbij helpen

Bij arbeidsmobiliteit denken we vaak aan werkzoekenden die naar het buitenland gaan om daar te werken. Voor sommige mobiele werknemers kan naar huis terugkeren echter even moeilijk zijn als verhuizen naar een ander land. We hebben Katarzyna Kawka-Kopeć van het nationale coördinatiebureau in Polen gevraagd hoe terugkerende mobiele werknemers in haar land worden ondersteund.
Picture

Hoeveel Poolse burgers wonen momenteel in het buitenland en wat zijn de belangrijkste redenen om uit Polen te vertrekken?

Volgens Statistics Poland woonden in 2018 rond de 2,5 miljoen Polen in het buitenland, van wie 81% in de EU. De grootste aantallen Poolse mobiele werknemers zaten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Ierland. De voornaamste redenen voor Polen om naar die landen te verhuizen, zijn betere kansen op werk, een hoger salaris, een hogere levensstandaard, betere sociale omstandigheden, gunstige belastingstelsels en beter openbaar bestuur.

 

Waarom willen sommige Poolse mobiele werknemers terug naar Polen?

Er zijn tal van redenen waarom Poolse mobiele werknemers terug willen, zoals:

 

 • persoonlijke redenen (de behoefte om dichter bij familieleden en dierbaren te zijn of om voor oudere familieleden te zorgen) of heimwee;

 • aflopen van het arbeidscontract;

 • last van vijandige bejegening of vreemdelingenhaat in het gastland;

 • domino-effect (waarbij de terugkeer van de ene familie voor andere aanleiding vormt om ook terug te keren);

 • het starten van een eigen bedrijf in Polen;

 • onzekerheid als gevolg van de COVID-19-pandemie.

 

Met welke uitdagingen worden Poolse mobiele werknemers geconfronteerd als zij terugkeren?

Dat valt moeilijk te zeggen, iedereen ervaart die situatie weer anders. Sommigen vinden het moeilijk om zich weer aan te passen aan de Poolse manier van werken. Bijvoorbeeld vinden mobiele werknemers die terugkeren vanuit het VK het moeilijk om weer te wennen aan de relatie tussen baas en werknemer, die in Polen een stuk hiërarchischer is. Anderen ondervinden administratieve belemmeringen of hebben problemen met het aanbod in de gezondheidszorg. Ook hebben kinderen die in het buitenland naar school zijn gegaan, soms moeite om zich aan te passen aan het Poolse onderwijssysteem.

 

Hoe helpt EURES Polen terugkerende mobiele werknemers een baan te vinden?

Het EURES-netwerk heeft veel informatie en advies voor personen die van plan zijn naar hun land terug te keren, onder meer over:

 

 • belangrijke eerste stappen na terugkeer;

 • arbeidsmogelijkheden en begeleiding bij het opstellen van een cv;

 • sociale zekerheid (werkloosheidsuitkering, ziektekostenverzekering, familietoeslagen, ouderschapsverlof, arbeidsongeschiktheidsuitkering en pensioen);

 • nationale projecten en bestaande initiatieven;

 • ondersteuning na aanwerving.

 

individuele ondersteuning is belangrijk voor een succesvolle terugkeer naar en acclimatisering in het land van herkomst. We hebben een brochure over wonen en werken in Polen samengesteld, die beschikbaar is in het Pools, het Engels en het Duits.

Een ander voorbeeld is een project van het arbeidsbureau in Gdansk met als titel “Pommeren! Terugkomen en aan de slag”. Het project is bedoeld voor inwoners van het woiwodschap Pommeren ouder dan 30 jaar die meer dan zes maanden in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zweden hebben gewoond en in de afgelopen zes maanden naar Polen zijn teruggekeerd. Het is specifiek gericht op ondersteuning van personen boven de 50 jaar, vrouwen, werkzoekenden met een handicap en laaggeschoolden. Het biedt kosteloze cursussen en beroepsopleidingen, loopbaanadvies, hulp bij het vinden van een baan in het woiwodschap Pommeren, bijdragen in verhuis- en certificeringskosten, psychologische begeleiding en juridisch advies, opleidingstoelagen, reiskostenvergoeding enz.

 

Hoe kan EURES werkgevers helpen om terugkerende Poolse mobiele werknemers aan te trekken?

EURES kan werkgevers op verschillende manieren helpen, bijvoorbeeld door specifieke online banenbeurzen te organiseren of werkgevers bewust te maken van het potentieel van terugkerende mobiele werknemers. Zo besloot de Poolse regering in mei 2019 iets heel nieuws te doen en een banenbeurs in Londen te organiseren voor Polen die overwegen om naar hun land terug te keren. Aan het succesvolle evenement werd deelgenomen door ongeveer 1 000 bezoekers en 30 exposanten – grote Poolse bedrijven, internationals die in Polen actief zijn en nationale instellingen.

 

Zijn er nog meer Poolse initiatieven ter ondersteuning van terugkerende mobiele werknemers?

Ja, de Poolse National Agency for Academic Exchange (NAWA) heeft bijvoorbeeld het programma Polish Returns gelanceerd om de terugkeer van Poolse wetenschappers uit het buitenland aan te moedigen. Het initiatief heeft ten doel Poolse wetenschappers te helpen bij hun terugkeer en de voortzetting van hun loopbaan bij instellingen voor hoger onderwijs, wetenschappelijke instellingen of onderzoekscentra in Polen.

Daarnaast is er een informatieportaal dat erop is gericht de terugkeer van mobiele werknemers naar Polen te ondersteunen en te vergemakkelijken. Bij deze dienst kunnen mensen terecht met vragen over formaliteiten in verband met hun terugkeer naar Polen, zoals het inschrijven van hun kinderen op een Poolse school, belastingaftrek, ziektekostenverzekering en de erkenning van buitenlandse akten van de burgerlijke stand. Tevens verleent het portaal psychologisch advies ter voorbereiding van werknemers en hun gezinnen op hun terugkeer.

 

Links:

Informatieportaal voor terugkerende mobiele werknemers uit Polen

Leven en werken in Polen

Polish Returns

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop’pin@EURES

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

 

Afwijzing van aansprakelijkheid: EURES noch de Europese Commissie aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de hierboven vermelde websites van derden.

11/12/2020

<< Terug naar de nieuwslijst
 
Verklaring van niet-aansprakelijkheid

Met "Focus op…"-artikelen wordt beoogd gebruikers van het EURES-portaal informatie te verschaffen over actuele onderwerpen, trends en discussies en debatten te stimuleren. Zij geven niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Commissie weer.