• Activiteiten

Informatieve artikelen


Terug

Hoe kunnen werkgevers de door COVID-19 veroorzaakte genderongelijkheid aanpakken?

COVID-19 heeft de overgang naar flexibel werken aanzienlijk versneld. De aanpassing aan “het nieuwe normaal” motiveert veel werkgevers hun werkplekstrategieën voor de lange termijn te wijzigen. Hierbij moeten zij echter ook rekening houden met de invloed van hun toekomstige werkplekmodellen op gendergelijkheid.
Picture

Volgens een recent verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek zorgen vrouwen die betaald werk vanuit huis verrichten, tijdens werkuren vaker dan mannen voor kinderen of andere familieleden. Als gevolg daarvan worden door vrouwen minder uren ononderbroken betaald werk verricht dan door mannen.

Als flexibele werkoplossingen zouden worden aangeboden, zou niet alleen het evenwicht tussen werk en privéleven voor vrouwelijke werknemers kunnen worden verbeterd, maar zou de kantoorwereld ook minder door mannen worden gedomineerd. Wanneer het evenwicht tussen vrouwen en mannen op de werkvloer zoek is, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de sociale dynamiek van de interacties binnen een team. Ook kan een dergelijke situatie van invloed zijn op de vraag wie welk werk krijgt en naar wie er wordt geluisterd – werknemers die meer tijd op kantoor doorbrengen, zouden door leidinggevenden wel eens kunnen worden voorgetrokken ten opzichte van werknemers die vanuit huis werken.

Aangezien er meer en meer hybride werkmodellen ontstaan, dienen ondernemingen proactieve maatregelen te nemen om dit in goede banen te leiden. Hieronder geven we een aantal tips voor werkgevers om voor meer genderevenwicht op het werk te zorgen.

 

Flexibel werk voor iedereen

Laat uw werknemers weten dat flexibel werken voor iedereen is weggelegd, ongeacht gender, leeftijd of zorgtaken. Een duidelijk ondernemingsbeleid inzake flexibele werkregelingen zal ertoe bijdragen ongelijkheid te verminderen.

 

Leidinggevenden kunnen het goede voorbeeld geven

Vaak heerst nog het misverstand dat werk dat op kantoor wordt verricht waardevoller is dan thuiswerk. Laat uw werknemers zien dat zelfs de meeste belangrijke taken flexibel kunnen worden uitgevoerd en moedig leidinggevenden aan om thuis te werken.

 

Voorkeuren van werknemers peilen

Tal van bedrijven houden enquêtes om rekening te kunnen houden met individuele voorkeuren en omstandigheden. Dat is een goede gelegenheid om te kijken naar het genderevenwicht onder degenen die weer naar kantoor willen komen.

 

Managers opleiden

Voor teamleiders is het vaak een nieuw ervaring en een hele uitdaging om leiding te geven aan teams bestaand uit personen die op verschillende locaties werken. Zorg ervoor dat managers in uw bedrijf over de nodige vaardigheden en instrumenten beschikken om leiding te geven aan teams in een hybride werkmodel.

 

Blijf communiceren

Het is van essentieel belang om doorlopend in gesprek te blijven met alle werknemers, ongeacht de locatie waar zij werken. Zorg ervoor dat degenen die ervoor hebben gekozen om vanuit huis te werken worden behandeld als kernonderdeel van het team en op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen in het bedrijf.

 

Blijf flexibel

Het is nog steeds moeilijk te voorspellen welke gevolgen de aanhoudende COVID-19-pandemie in de toekomst zal hebben, dus kan het zijn dat de behoeften van uw personeel zullen veranderen. Onderzoek eventuele veranderingen via periodieke enquêtes en zorg ervoor dat het beleid van uw onderneming is afgestemd op diversiteit en inclusie.

 

Wat is de beste manier om nieuw internationaal personeel op afstand in uw organisatie te integreren? We hebben enkele praktische tips om u te helpen.

 

Links:

Welke gevolgen zal de COVID-19-crisis hebben voor de bestaande genderkloof in Europa?

Voornaamste tips voor het inwerken van nieuwe internationale werknemers

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop’pin@EURES

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

 

Afwijzing van aansprakelijkheid: EURES noch de Europese Commissie aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de hierboven vermelde websites van derden.

24/02/2021

Verklaring van niet-aansprakelijkheid

Met artikelen wordt beoogd gebruikers van het EURES-portaal informatie te verschaffen over actuele onderwerpen, trends en discussies en debatten te stimuleren. Hun inhoud geeft niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie weer. Daarenboven aanvaarden EURES noch ELA enige aansprakelijkheid voor de hierboven vermelde websites van derden