• Activiteiten

Informatieve artikelen


<< Terug naar de nieuwslijst

Welke invloed heeft uw geboorteplaats op uw werkplek?

We kunnen niet kiezen waar we geboren worden of uit welke landen onze ouders komen. Het is dus interessant om te kijken welke invloed deze twee factoren op onze toekomstige loopbaan zouden kunnen hebben. De meest recente beleidsnota van Eurofound gaat over precies dit onderwerp.
Picture
 

In de studie wordt onderzocht in hoeverre een buitenlandse achtergrond (d.w.z. het afkomstig zijn uit een ander land) van invloed kan zijn op iemands kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt specifiek gekeken naar twee typen buitenlandse werknemers:

 

  • migranten van de eerste generatie (mensen die niet in het land zijn geboren waar ze wonen, en wier ouders ook niet in dat land zijn geboren);

  • migranten van de tweede generatie (mensen die in het land zijn geboren waar ze wonen, maar wier ouders niet in dat land zijn geboren).

 

De belangrijkste bevindingen van de studie, die zijn gebaseerd op gegevens uit het European Working Conditions Survey 2015 (Europees onderzoek naar de arbeidsomstandigheden), luiden als volgt:

 

  • Uw geboorteplaats of die van uw ouders kan van invloed zijn op heel wat aspecten van uw arbeidsleven. Het kan hierbij gaan om uw kansen op de arbeidsmarkt, het soort banen dat u krijgt en uw arbeidsomstandigheden.

  • Migranten van de eerste generatie doen het goed op de arbeidsmarkt. Deze migranten hebben in bijna de helft van de lidstaten een hogere arbeidsparticipatie dan in het land zelf geboren personen (al moet hierbij worden opgemerkt dat de meeste migranten naar een ander land verhuizen om daar te gaan werken).

  • EU-migranten van de tweede generatie hebben goede baankansen – zij hebben de hoogste arbeidsparticipatie in de EU als geheel! EU-migranten van de tweede generatie zijn ook goed geïntegreerd in de arbeidsmarkt.

  • Migranten van de eerste generatie hebben vaker een lager beroep (bijv. portier, conciërge, bezorger, schoonmaker).

  • Migranten van de tweede generatie hebben vaker hooggekwalificeerde en goedbetaalde banen.

  • Migranten hebben soms moeite om een baan te vinden die aansluit op hun opleidingsniveau. Taalbarrières en een gebrek aan erkenning van vaardigheden en kwalificaties uit een ander land worden gezien als de belangrijkste redenen hiervoor; hulpmiddelen als het Europees kwalificatiekader moeten bijdragen aan een oplossing voor dit probleem.

  • Migranten geven vaker dan werknemers die in het land zelf zijn geboren aan dat ze te maken hebben gehad met discriminatie en genderongelijkheid. Initiatieven als de Europese pijler van sociale rechten moeten voor verbetering op dit vlak zorgen.

 

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) is een agentschap van de Europese Unie dat kennis verspreidt ter ondersteuning van de ontwikkeling van een beter sociaal, werkgelegenheids- en arbeidsgerelateerd beleid.

 

Gerelateerde links:

Beleidsnota How your birthplace affects your workplace

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop'pin@EURES

Zoek een EURES-medewerker

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

 

Afwijzing van aansprakelijkheid: EURES noch de Europese Commissie aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de hierboven vermelde websites van derden

 

27/01/2020

<< Terug naar de nieuwslijst
 
Verklaring van niet-aansprakelijkheid

Met "Focus op…"-artikelen wordt beoogd gebruikers van het EURES-portaal informatie te verschaffen over actuele onderwerpen, trends en discussies en debatten te stimuleren. Zij geven niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Commissie weer.