• Activiteiten

Verken de Europese banenmarkt!

Er staan momenteel 2,706,338 vacatures voor je klaar!

Neem deel aan de EURES-banenmarkt!

Door uw EURES-profiel vast te stellen en een online-cv op te stellen zorgt u ervoor dat een van de 4,991 werkgevers die zich bij EURES hebben ingeschreven, u kan vinden.

Vier tips voor het opstellen van een cv als je weinig ervaring hebt

Met maar weinig ervaring kan het lastig zijn om te bepalen wat er in je cv moet staan. Gelukkig is ervaring niet alles. Lees onze vier beste tips om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek!

Arts, entertainment and recreation KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE Agriculture, forestry and fishing LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ Information and communication INFORMATIE EN COMMUNICATIE Administrative and support service activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Electricity, gas, steam and air conditioning supply PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT EU toolbox for mobility EU toolbox for mobility EURES Portal EURES Portal Europa Europa Financial and insurance activities INFORMATIE EN COMMUNICATIE Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DISTRIBUTIE VAN WATER, AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING Human health and social work activities MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN Jobseekers Werkzoekenden Mining and quarrying WINNING VAN DELFSTOFFEN Learning opportunities Learning opportunities Transportation and storage VERVOER EN OPSLAG Manufacturing INDUSTRIE Construction BOUWNIJVERHEID Public administration and defence; compulsory social security OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN Other service activities OVERIGE DIENSTEN Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services HUISHOUDENS ALS WERKGEVER, NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN Real estate activities EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED Professional, scientific and technical activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Education ONDERWIJS Youth Youth Activities of extraterritorial organisations and bodies EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

26/02/2021

Lees meer >>


"Als je mensen wilt die aan jouw kant staan, die goede contacten hebben in alle Europese landen en je echt kunnen helpen bij het vinden van werk, wend je dan tot een EURES-adviseur!"

Viola de Carlo , Italië


"Sometimes the best part of my job is that the chair swivels."

EURES Adviser