• Activiteiten

Verken de Europese banenmarkt!

Er staan momenteel 3,538,726 vacatures voor je klaar!

Neem deel aan de EURES-banenmarkt!

Door uw EURES-profiel vast te stellen en een online-cv op te stellen zorgt u ervoor dat een van de 4,894 werkgevers die zich bij EURES hebben ingeschreven, u kan vinden.

Nieuwe overeenkomst beschermt EU-burgers in het VK en vice versa

Dit jaar is er een nieuwe overeenkomst tussen de EU en het VK in werking getreden. De overeenkomst is voornamelijk gericht op de bescherming van de rechten en keuzemogelijkheden van EU-burgers die in het VK wonen en werken en van Britse burgers die in de EU wonen.

Arts, entertainment and recreation KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE Agriculture, forestry and fishing LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ Information and communication INFORMATIE EN COMMUNICATIE Administrative and support service activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Electricity, gas, steam and air conditioning supply PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT EURES Network Het EURES-Netwerk EURES Portal EURES Portal Employers Werkgevers Financial and insurance activities INFORMATIE EN COMMUNICATIE Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DISTRIBUTIE VAN WATER, AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING Human health and social work activities MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Accommodation and food service activities VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN Jobseekers Werkzoekenden Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying WINNING VAN DELFSTOFFEN Transportation and storage VERVOER EN OPSLAG Manufacturing INDUSTRIE Construction BOUWNIJVERHEID News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN Other service activities OVERIGE DIENSTEN Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services HUISHOUDENS ALS WERKGEVER, NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN Real estate activities EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED Professional, scientific and technical activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Education ONDERWIJS Activities of extraterritorial organisations and bodies EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

21/07/2021

Lees meer >>


"Als je mensen wilt die aan jouw kant staan, die goede contacten hebben in alle Europese landen en je echt kunnen helpen bij het vinden van werk, wend je dan tot een EURES-adviseur!"

Viola de Carlo , Italië