Vanaf 1.2.2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Op grond van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk blijft het vrije verkeer van werknemers tussen het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten, met inbegrip van de verlening van EURES-diensten, echter bestaan gedurende een overgangsperiode, die momenteel tot en met 31.12.2020 loopt.
Skip

Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd. Brexit Content Disclaimer
Skip

EURES. Het Europese banennetwerk.

Ontdek uw potentieel op Europees niveau.

  • 3,667,214 banen staan er nu op EURES
  • 99,441 Cv's
  • 15,474 Werkgevers
  • 1,016 EURES-adviseurs
  • Activiteiten