Announcement
Belangrijk nieuws - De Europese Commissie heeft een leidraad aangenomen om de bescherming van seizoenarbeiders in de EU in het kader van de coronaviruspandemie te waarborgen. Dit document bevat richtsnoeren voor nationale autoriteiten, arbeidsinspecties en sociale partners om de gezondheid en veiligheid van seizoenarbeiders en de naleving van hun rechten te verzekeren en ervoor te zorgen dat seizoenarbeiders op de hoogte zijn van hun rechten. Meer informatie vindt u hier.

Announcement
Vanaf 1.2.2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Op grond van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk blijft het vrije verkeer van werknemers tussen het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten, met inbegrip van de verlening van EURES-diensten, echter bestaan gedurende een overgangsperiode, die momenteel tot en met 31.12.2020 loopt.

Werk overal in Europa

Zoeken. Vinden. Verbinden.

EURES in een notendop

Gratis. Meertalig. Menselijk netwerk

EURES, dat in 1994 van start is gegaan, is een Europees netwerk voor arbeidsbemiddeling dat het vrije verkeer van werknemers moet bevorderen. Het netwerk heeft altijd hard gewerkt om Europese burgers dezelfde kansen te bieden, ondanks taalbarrières, culturele verschillen, bureaucratische problemen, verschillen in arbeidswetgeving en een gebrek aan erkenning van onderwijscertificaten in heel Europa.

Hoogtepunten

Word EURES-lid of partner

Teneinde het netwerk sterker en efficiënter te maken als instrument dat een vrij verkeer van werknemers bevordert en de werking van de Europese arbeidsmarkt verbetert, heeft EURES een hervorming ondergaan, vastgelegd in de EURES-Verordening (EU) 2016/589

Raak betrokken