Over ons


EURES is een samenwerkingsnetwerk dat is opgezet om het vrije verkeer van werknemers tussen de 27 EU-lidstaten, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen te vergemakkelijken.

Het netwerk bestaat uit: het Europees Coördinatiebureau, de nationale coördinatiebureaus, EURES-partners en de geassocieerde EURES-partners.

De partners in het netwerk kunnen openbare diensten voor arbeidsvoorziening zijn, particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, vakbonden, werkgeversorganisaties en andere relevante actoren op de arbeidsmarkt. De partners verstrekken informatie en verlenen plaatsings- en wervingsdiensten aan werkgevers en werkzoekenden, terwijl het Europees Coördinatiebureau en de nationale coördinatiebureaus respectievelijk op Europees en nationaal niveau toezicht houden op de organisatie van de activiteiten.

Daarnaast vervult EURES een belangrijke rol in het verstrekken van specifieke informatie en het vergemakkelijken van plaatsingen ten behoeve werkgevers en grensarbeiders in Europese grensregio's.

Praktisch gezien verleent EURES zijn diensten via zijn portaalsite en via een netwerk van ongeveer 1 000 EURES-adviseurs die dagelijks in contact staan met werkzoekenden en werkgevers uit heel Europa.