EURES in uw land


EURES is een netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening in alle EU-lidstaten, alsook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Europees coördinatiebureau (ECO)

Op Europees niveau wordt het netwerk gecoördineerd door het Europees coördinatiebureau, dat is opgericht binnen het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie. Het ECO is ook verantwoordelijk voor het beheer van het EURES-portaal.

Nationale coördinatiebureaus (NCO’s)

Elk land heeft een eigen nationaal coördinatiebureau voor EURES, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van het nationale netwerk van leden en partners.

EURES-leden en -partners

De diensten aan werkzoekenden en werkgevers worden aangeboden door EURES-leden en -partners.

Openbare diensten voor arbeidsvoorziening spelen een specifieke rol, aangezien zij altijd deelnemen en diensten aanbieden als EURES-leden. Andere arbeidsbureaus en -organisaties die diensten aanbieden aan werkzoekenden en werkgevers kunnen ook deelnemen als EURES-leden of als EURES-partners, afhankelijk van hun dienstenaanbod. Een EURES-lid biedt alle EURES-diensten, een EURES-partner heeft een beperkter dienstenaanbod, afhankelijk van de omvang van de organisatie of de aard van de andere diensten die zij doorgaans biedt.

Kies een land in onderstaande lijst voor meer informatie en contactmogelijkheden