EURES in grensregio’s


EURES vervult een heel belangrijke rol in grensregio’s, gebieden waar het grensoverschrijdend woon-werkverkeer aanzienlijk is. Meer dan 1 000 000 mensen wonen in een andere EU-lidstaat dan waar zij werken, en hebben daarom te maken met uiteenlopende nationale gebruiken en wetgeving. Zij worden dagelijks geconfronteerd met administratieve, wettelijke of fiscale hindernissen voor mobiliteit.

EURES-consulenten in deze regio’s geven specifieke begeleiding en adviezen over de rechten en plichten van werknemers die in een ander land werken dan waar zij wonen.

Momenteel bestaan er 12 EURES-grensoverschrijdende partnerschappen die in 19 landen in Europa tot stand zijn gebracht. Deze partnerschappen beogen in te spelen op de behoeften aan informatie en coördinatie ten aanzien van de arbeidsmobiliteit in grensregio’s. In de partnerschappen wordt samengewerkt door de openbare arbeidsbemiddelingsdiensten, beroepsopleidingen, werkgeversorganisaties, vakbonden, lokale overheden en andere instellingen die zich bezighouden met arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstukken. De grensoverschrijdende EURES-partnerschappen fungeren als waardevolle contactpunten voor regionale en nationale besturen voor de arbeidsvoorziening en de sociale partners. Zij werken ook mee aan de monitoring van deze grensoverschrijdende arbeidsmarkten, die een cruciale rol spelen voor de ontwikkeling van een echte Europese arbeidsmarkt.