EURES-adviseurs


EURES biedt een netwerk van consulenten met wie werkzoekenden en werkgevers persoonlijk contact kunnen opnemen wanneer ze informatie nodig hebben. Er zijn ruim 900 EURES-consulenten in heel Europa actief en hun aantal neemt verder toe.

EURES-consulenten zijn speciaal opgeleide deskundigen die zich bezighouden met de drie kerndiensten van EURES – informatievoorziening, begeleiding en arbeidsbemiddeling – voor werkzoekenden en werkgevers die belang hebben bij een Europese arbeidsmarkt. Zij zijn met name deskundig wat de praktische, wettelijke en administratieve aspecten van de mobiliteit op nationaal en grensoverschrijdend niveau betreft. Zij werken bij de arbeidsbureaus in de afzonderlijke lidstaten of bij andere partnerorganisaties in het EURES-netwerk.

Om in uw land of grensregio een EURES-adviseur te vinden, kunt u onderstaand zoekformulier gebruiken. U kunt via e-mail of telefoon met de EURES-adviseurs contact opnemen. Houd er rekening mee dat onze adviseurs druk bezet zijn en e-mails misschien niet meteen worden beantwoord.