• Activiteiten

Werkgevers


Neem deel aan de EURES-banenmarkt!

Vind de juiste kandidaat onder de 895,082 cv’s die via EURES beschikbaar zijn en maak uzelf op de markt zichtbaar door uw eigen EURES-werkgeversprofiel aan te maken.

Vijf dingen om over na te denken als je op afstand gaat werken

Tijdens de pandemie hebben velen van ons vanuit huis gewerkt. Maar als we nu vooruitkijken, lijkt het erop dat deze tijdelijke maatregel steeds normaler wordt. Lees onze vijf tips voor waar je over na moet denken als je op afstand gaat werken.

Arts, entertainment and recreation KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE Agriculture, forestry and fishing LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ Austria Oostenrijk Belgium België Bulgaria Bulgarije Information and communication INFORMATIE EN COMMUNICATIE Administrative and support service activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Cyprus Cyprus Czechia Tsjechië Denmark Denemarken Electricity, gas, steam and air conditioning supply PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT Employers Werkgevers Estonia Estland Europa Europa Financial and insurance activities INFORMATIE EN COMMUNICATIE Finland Finland France Frankrijk Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DISTRIBUTIE VAN WATER, AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING Germany Duitsland Greece Griekenland Human health and social work activities MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN Hungary Hongarije Iceland IJsland Italy Italië Jobseekers Werkzoekenden Mining and quarrying WINNING VAN DELFSTOFFEN Latvia Letland Learning opportunities Learning opportunities Transportation and storage VERVOER EN OPSLAG Lithuania Litouwen Luxembourg Luxemburg Manufacturing INDUSTRIE Malta Malta Construction BOUWNIJVERHEID Netherlands Nederland Norway Noorwegen Public administration and defence; compulsory social security OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN Other service activities OVERIGE DIENSTEN Poland Polen Portugal Portugal Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services HUISHOUDENS ALS WERKGEVER, NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN Romania Roemenië Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN Real estate activities EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED Professional, scientific and technical activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Slovakia Slowakije Slovenia Slovenië Spain Spanje Sweden Zweden Switzerland Zwitserland Education ONDERWIJS Ireland Ierland Croatia Kroatië Liechtenstein Liechtenstein Activities of extraterritorial organisations and bodies EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

03/12/2021

Lees meer >>


"Als je mensen wilt die aan jouw kant staan, die goede contacten hebben in alle Europese landen en je echt kunnen helpen bij het vinden van werk, wend je dan tot een EURES-adviseur!"

Viola de Carlo , Italië