• Activiteiten

Werkgevers


Neem deel aan de EURES-banenmarkt!

Vind de juiste kandidaat onder de 806,848 cv’s die via EURES beschikbaar zijn en maak uzelf op de markt zichtbaar door uw eigen EURES-werkgeversprofiel aan te maken.

Hoe kunnen werkgevers de door COVID-19 veroorzaakte genderongelijkheid aanpakken?

COVID-19 heeft de overgang naar flexibel werken aanzienlijk versneld. De aanpassing aan “het nieuwe normaal” motiveert veel werkgevers hun werkplekstrategieën voor de lange termijn te wijzigen. Hierbij moeten zij echter ook rekening houden met de invloed van hun toekomstige werkplekmodellen op gendergelijkheid.

Arts, entertainment and recreation KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE Agriculture, forestry and fishing LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMATIE EN COMMUNICATIE Administrative and support service activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Electricity, gas, steam and air conditioning supply PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT EURES Portal EURES Portal Employers Werkgevers Europa Europa Financial and insurance activities INFORMATIE EN COMMUNICATIE Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DISTRIBUTIE VAN WATER, AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING Human health and social work activities MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying WINNING VAN DELFSTOFFEN Transportation and storage VERVOER EN OPSLAG Manufacturing INDUSTRIE Construction BOUWNIJVERHEID Public administration and defence; compulsory social security OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN Other service activities OVERIGE DIENSTEN Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services HUISHOUDENS ALS WERKGEVER, NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN Real estate activities EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED Professional, scientific and technical activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Education ONDERWIJS Activities of extraterritorial organisations and bodies EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

24/02/2021

Lees meer >>


"Als je mensen wilt die aan jouw kant staan, die goede contacten hebben in alle Europese landen en je echt kunnen helpen bij het vinden van werk, wend je dan tot een EURES-adviseur!"

Viola de Carlo , Italië