• Activiteiten

Werkgevers


Neem deel aan de EURES-banenmarkt!

Vind de juiste kandidaat onder de 803,476 cv’s die via EURES beschikbaar zijn en maak uzelf op de markt zichtbaar door uw eigen EURES-werkgeversprofiel aan te maken.

Vijf blijvende maatregelen die tijdens de pandemie door bedrijven zijn genomen

De COVID-19-pandemie leidde begin 20202 tot een plotselinge omslag in de manier waarop en de locatie waar we werken. We bekijken welke van deze veranderingen blijven, ook nadat alle beperkingen zijn opgeheven.

Arts, entertainment and recreation KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE Agriculture, forestry and fishing LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMATIE EN COMMUNICATIE Administrative and support service activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Electricity, gas, steam and air conditioning supply PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT EURES Portal EURES Portal Employers Werkgevers Financial and insurance activities INFORMATIE EN COMMUNICATIE Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DISTRIBUTIE VAN WATER, AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING Human health and social work activities MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Accommodation and food service activities VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN Jobseekers Werkzoekenden Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying WINNING VAN DELFSTOFFEN Transportation and storage VERVOER EN OPSLAG Living and Working Leven & werken Manufacturing INDUSTRIE Construction BOUWNIJVERHEID News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN Other service activities OVERIGE DIENSTEN Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services HUISHOUDENS ALS WERKGEVER, NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN Real estate activities EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED Professional, scientific and technical activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Education ONDERWIJS Activities of extraterritorial organisations and bodies EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

17/09/2021

Lees meer >>


"Als je mensen wilt die aan jouw kant staan, die goede contacten hebben in alle Europese landen en je echt kunnen helpen bij het vinden van werk, wend je dan tot een EURES-adviseur!"

Viola de Carlo , Italië