• Activiteiten

Werkgevers


Neem deel aan de EURES-banenmarkt!

Vind de juiste kandidaat onder de 810,798 cv’s die via EURES beschikbaar zijn en maak uzelf op de markt zichtbaar door uw eigen EURES-werkgeversprofiel aan te maken.

Finding employment in Ireland with EURES: The stories of two Finns

Julia Maanawadu, 25, and Tuomas Lahtinen, 18, are two Finns who found an employment opportunity in Ireland before the pandemic, thanks to a collaboration between EURES Finland and EURES Ireland. During their time on the green island, they gained valuable professional skills, unforgettable experiences, and new friendships.

Arts, entertainment and recreation KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE Agriculture, forestry and fishing LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ Information and communication INFORMATIE EN COMMUNICATIE Administrative and support service activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Electricity, gas, steam and air conditioning supply PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT EU toolbox for mobility EU toolbox for mobility EURES Network Het EURES-Netwerk EURES Portal EURES Portal EURES best practice EURES best practice EURES training EURES training Employers Werkgevers External stakeholders External stakeholders Financial and insurance activities INFORMATIE EN COMMUNICATIE Finland Finland Water supply, sewerage, waste management and remediation activities DISTRIBUTIE VAN WATER, AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING Human health and social work activities MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Accommodation and food service activities VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN Jobseekers Werkzoekenden Mining and quarrying WINNING VAN DELFSTOFFEN Learning opportunities Learning opportunities Transportation and storage VERVOER EN OPSLAG Living and Working Leven & werken Manufacturing INDUSTRIE Construction BOUWNIJVERHEID Public administration and defence; compulsory social security OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN Other service activities OVERIGE DIENSTEN Personal success stories Personal success stories Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services HUISHOUDENS ALS WERKGEVER, NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN Real estate activities EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED Professional, scientific and technical activities VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN Success stories Success stories Education ONDERWIJS Ireland Ierland Activities of extraterritorial organisations and bodies EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN

05/03/2021

Lees meer >>


"Als je mensen wilt die aan jouw kant staan, die goede contacten hebben in alle Europese landen en je echt kunnen helpen bij het vinden van werk, wend je dan tot een EURES-adviseur!"

Viola de Carlo , Italië