Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
EURES

Nuacht

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.

Scagadh de réir

Nuacht (309)

RSS
Torthaí ó 1 go 10
Alt nuachta |

Cibé acu an raibh cuid mhór agallamh poist agat nó nach bhfuil ach tús á chur anois le do shaol oibre, tá roinnt leideanna úsáideacha ullmhaithe againn anseo ag EURES chun cabhrú leat feabhas a chur ar d’infhostaitheacht.

Alt nuachta |

Mar fhostaí, is maith a bheith ar an eolas faoi lorg carbóin d’eagraíochta. Go háirithe, más duine óg thú atá ag tosú amach ar do ghairm bheatha, b’fhéidir go mbeifeá in ann dearcthaí nua a thabhairt isteach agus cleachtais atá as dáta a athrú. Seo roinnt leideanna chun cabhrú leat!

Alt nuachta |

Le cultúr oibre dearfach a chruthú is féidir fostaithe atá ann cheana a choinneáil, agus cinn nua a mhealladh freisin. Más mian leat seasamh amach mar dhea-fhostóir i measc d’iomaitheoirí, ba chóir duit smaoineamh ar na cáilíochtaí seo a bhfuil an-tóir orthu ag fostaithe.

Alt nuachta |

Is féidir le han-chuid buntáistí a bheith ag gabháil le clár intéirneachta dea-fhorbartha, do do ghnó agus don intéirneach araon. Féach ar na leideanna atá againn faoi conas seasamh amach mar an fostóir is ansa le hintéirnigh i measc do chuid iomaitheoirí.

Alt nuachta |

Measann a lán fostóirí gur le haghaidh corparáidí móra atá intéirneachtaí. Ach is féidir le fiontair bheaga agus mheánmhéide fiú leas a bhaint as na deiseanna sin atá tairbheach don dá thaobh. Léigh ar aghaidh le fáil amach conas is féidir le hintéirnigh cur le rath do ghnólachta.

Alt nuachta |

Mar chuid de Bhliain Eorpach na hÓige (EYY2022), táimid chun súil a chaitheamh ar na deiseanna atá ar fáil do dhaoine óga san Aontas Eorpach. Is bealach iontach í an obair dheonach chun taithí a fháil ar áiteanna, ar chultúir agus ar scileanna nua, agus chun cabhrú le daoine eile san am céanna.