Artikoli tal-Aħbarijiet


It-tressiq taż-żgħażagħ lejn opportunitajiet li jagħtuhom spinta għall-impjegabbiltà tagħhom sar aktar faċli

Fis-suq tax-xogħol tal-lum, jidher li ma tantx huwa faċli għaż-żgħażagħ biex jagħmlu l-ewwel pass fid-dinja tax-xogħol. Nuqqas ta' esperjenza u ta' ħiliet relatati max-xogħol, ikkombinati ma' nuqqas ta' opportunitajiet xierqa biex jinkisbu dawk il-ħiliet, huma biss xi wħud mill-ostakli li jiffaċċjaw iż-żgħażagħ Ewropej. Hekk kif jgħaddu minn dak il-perjodu delikat minn meta jispiċċaw l-iskola jew l-università u jibdew il-karriera tagħhom, dawn għandhom bżonn ta' appoġġ biex jisfruttaw bl-aħjar mod possibbli dan iż-żmien kruċjali f'ħajjithom.

Aqra' iktar dwar dan >>

29/06/2015


It-tagħlim ta' ħiliet tal-infermerija ġodda f’pajjiż ieħor – Marco sejjer lejn ir-Renju Unit

Il-kondiviżjoni ta' ideat ma' infermiera kollegi u l-iżvilupp bħala persuna – iż-żewġ objettivi attiraw lil Marco Colombero ta' 26 sena sabiex jipprova perjodu fis-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa (National Health Service) tar-Renju Unit.

Aqra' iktar dwar dan >>

26/06/2015


Il-konsulenti tal-EURES jaħsbu b'mod kreattiv

Qatt staqsejt lilek innifsek kif konsulent tal-EURES jista' jlaħħaq mal-ħtiġijiet ta' dawk li qegħdin ifittxu xogħol, dawk li jirreklutaw u l-kollegi tagħhom stess f'pajjiżi oħra? Mediċina, IT, agrikoltura - konsulent tal-EURES jista' jissejjaħ biex joffri l-għajnuna b'rabta ma' kwalunkwe settur. Biex jagħmlu dan huma jeħtieġ li jkunu jafu x'qed jiġri u biex jagħmlu dan jeħtiġilhom jaħsbu b'mod kreattiv. Araw kif Konsolunt Grieg affaċċja l-kompitu biex isir effiċjenti dwar is-settur tal-inginerija.

Aqra' iktar dwar dan >>

22/06/2015


Attitudni pożittiva tagħmel differenza għal infermiera Spanjola fin-Norveġja

Sentejn ilu, Alba Garcia wettqet ix-xewqa tagħha u telqet minn Spanja sabiex tibda xogħol bħala infermiera fin-Norveġja. Fi Spanja, l-istorja tagħha hija eżempju ċar ta' esperjenza tal-EURES li rnexxiet. Hawnhekk Alba u l-Konsulent tal-EURES tagħha jtuna ftit pariri dwar kif tidra l-ħajja f'pajjiż ġdid.

Aqra' iktar dwar dan >>

15/06/2015


Tagħlim ta’ ħiliet tat-tisjir ġodda f’waħda mill-isbaħ żoni muntanjużi fid-dinja

Il-kok żgħażugħ Matej Kulas ilu kok għal disa' staġuni fil-Kroazja, iżda l-opportunitajiet huma skarsi u l-pożizzjonijiet spiss mhumiex sikuri. Għalhekk ħa d-deċiżjoni li jħares lil hinn lejn l-Awstrija u attenda Fiera tal-Impjiegi organizzata minn Dieter Müller, konsulent tal-EURES ibbażat f'Vorarlberg, u l-Kamra tal-Kummerċ lokali. Ma jiddispjaċihx mid-deċiżjoni tiegħu

Aqra' iktar dwar dan >>

05/06/2015


Etajiet ikbar ta’ rtirar, bidliet fil-karriera tard fil-ħajja –It-tendenzi ta' bidla tal-UE għall-ħaddiema ikbar fl-età

L-età ġenerali ta' rtirar fl-UE hija 65, iżda huwa ppjanat li tinbidel. Id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja u Spanja ddeċidew li jgħollu l-età ta' rtirar għal 67, filwaqt li l-mira hija 68 fil-Gran Brittanja u l-Irlanda. F'ħafna pajjiżi dawn iż-żidiet se jseħħu fis-snin 2020. Ħafna nies diġà qed jaħdmu għal żmien itwal, jibdlu l-karriera tagħhom jew jaqilbu part-time sabiex jadattaw għall-bżonnijiet tagħhom.

Aqra' iktar dwar dan >>

03/06/2015


Il-konsulenta tal-EURES li se tirtira titkellem dwar kif ir-rilokazzjoni tiegħek tkun suċċess

Għal 32 sena, Barbara Gorter-Zahuta ilha tlaqqa' n-nies mal-opportunitajiet, bi 15 minn dawk is-snin tqattagħhom fin-netwerk tal-EURES fin-Netherlands. Hija rtirat f'April u aħna ltqajna magħha biex nagħtu ħarsa lura lejn it-tibdil li rat u nsiru nafu aktar x'hemm bżonn biex pajjiż ġdid isir id-dar il-ġdida tiegħek.

Aqra' iktar dwar dan >>

28/05/2015


Il-pingwini qed isejħulek – l-Istħarriġ Antartiku Brittaniku għandu opportunitajiet għal firxa ta' profili

Jekk inti xi ftit imdejjaq bl-impjieg tiegħek fl-elettronika u l-informatika, mela forsi għandek bżonn ta' bidla? Jekk inhu hekk, l-Istħarriġ Antartiku Brittaniku jista' jkollu l-impjieg għalik. L-organizzazzjoni ppubblikat lista tal-postijiet vakanti li għandha bżonn timla, b'pożizzjonijiet li jvarjaw minn perjodu ta' ftit xhur għal iżjed minn sena. Inġinier tal-elettronika huwa biss wieħed mill-profili.

Aqra' iktar dwar dan >>

22/05/2015


Xogħol iebes, atmosfera ta' pjaċir - l-EURES fil-Belġju jgħin lill-persuni li qed ifittxu impjieg biex isibu xogħol ma' Club Med

Il-persuni li lesti jaħdmu ġewwa post ta' vaganza jistgħu jaħsbu li impjieg ma' Club Med huwa simili għal vaganza. L-impjegaturi fil-qasam tat-turiżmu li qed jiffaċċjaw din l-isfida qed jittamaw li jbiddlu dan il-kunċett żbaljat bl-għajnuna tal-konsulenti tal-EURES.

Aqra' iktar dwar dan >>

22/05/2015


12-il kittieb tat-testi Żvediżi għandhom l-opportunità li jippromwovu xogħolhom ma' produtturi Pollakki

Il-kitba tat-testi huwa qasam magħruf bħala diffiċli biex jirnexxielek taħdem fih. Tnax-il kittieb tat-testi għall-films Żvediżi ngħataw spinta fis-26 ta' Marzu, hekk kif għamlu promozzjoni tal-ideat tagħhom mal-professjonisti tal-industrija f'kollaborazzjoni mal-Istitut Pollakk tal-Films. L-opportunità kienet ir-riżultat ta' sentejn ta' bini ta' relazzjoni bejn l-Istitut u l-konsulent tal-EURES Wanna Spiridonidou, ibbażata fl-Iżvezja.

Aqra' iktar dwar dan >>

12/05/2015caħda ta' responsabbiltà

L-artikli “Lenti fuq…” huma intenzjonati biex jipprovdu lill-utenti tal-portal ta’ l-EURES b’informazzjoni dwar suġġetti u tendenzi kurrenti, kif ukoll biex jistimulaw diskussjoni u dibattitu. Dawn l-artikli mhux neċessarjament jirriflettu l-fehma tal-Kummissjoni Ewropea.