Artikoli tal-Aħbarijiet


Sħubija ta' reklutaġġ tiġbed lill-infermiera Taljani lejn djar tal-kura Irlandiżi

L-Irlanda hija dejjem ħerqana biex tattira persunal kompetenti għall-400 dar u aktar tal-kura tagħha, speċjalment f'żoni aktar rurali. Minn Marzu 2016, proġett konġunt bejn l-EURES tal-Irlanda u l-EURES tal-Italja għenhom biex jirreklutaw tmien infermiera Taljani bi kwalifiki għoljin, b'aktar offerti ta' impjieg pendenti.

Aqra' iktar dwar dan >>

25/10/2016


Investi fil-futur tiegħek permezz ta’ apprendistat imħallas u taħriġ fil-Ġermanja

Dan is-sajf ħdax-il żagħżugħ u żagħżugħa mis-Slovakkja u minn Spanja telqu lejn il-Ġermanja tal-lvant, sabiex jitgħallmu eżattament xi jfisser li tkun persuna li tieħu ħsieb l-anzjani. B’appoġġ mill-MobiPro-EU (The Job of My Life) u mill-EURES, jingħataw apprendistat ta’ xahar fil-qasam li jagħżlu huma filwaqt li jitgħallmu l-Ġermaniż mingħajr ħlas.

Aqra' iktar dwar dan >>

21/10/2016


Tfassil tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali - involvi ruħek fid-dibattitu

Id-drittijiet soċjali tagħna huma tajbin għas-seklu 21? Nistgħu ntejbu l-mod ta' kif nimmiraw l-appoġġ soċjali tagħna lill-persuni li jinsabu bla xogħol? Dawn huma biss uħud mill-mistoqsijiet li qegħdin jitqajmu matul perjodu ta' dibattitu mniedi mill-Kummissjoni Ewropea, li għandu jibqa' għaddej sal-aħħar tas-sena.

Aqra' iktar dwar dan >>

18/10/2016


M'intix fi skema għall-gradwati? Tiddisprax – jeżistu modi tajbin oħrajn biex inti tavvanza fil-karriera tiegħek

L-iskemi għall-gradwati huma offruti minn xi kumpaniji biex jattiraw gradwati riċenti mill-università. Huma jistgħu joffru rotta rapida lejn bosta industriji. Iżda jekk inti dejjem xtaqt li tidħol f'waħda minn dawn u issa sirt taf li ma ġejtx offrut/a post, tinkwetax. Jeżistu modi tajbin oħrajn biex tibda karriera.

Aqra' iktar dwar dan >>

14/10/2016


Vidjo dinamiku jenfasizza l-possibilitajiet internazzjonali għal persuni li qegħdin ifittxu impjieg

Ħerqan/a li tespandi l-orizzonti tiegħek, tikseb ħiliet ġodda jew tagħti spinta lill-karriera tiegħek permezz ta’ proġett ta' mobilità internazzjonali? Jekk għandek bejn it-18 u t-30 sena, agħti daqqa t’għajn lejn il-vidjo ġdid u divertenti minn Actiris International, is-servizz internazzjonali ta’ kollokament tas-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi ta’ Brussell, Actiris.

Aqra' iktar dwar dan >>

11/10/2016


L-organizzazzjoni Nursing Homes Ireland (Id-Djar tal-Kura fl-Irlanda) tilqa' l-għajnuna mill-EURES biex issib il-persunal li l-membri tagħha għandhom bżonn

Attwalment fl-Irlanda hemm nuqqas ta' infermiera kkwalifikati, kemm fis-settur pubbliku kif ukoll dak privat. Ir-riżultati minn stħarriġ ta' 118-il membru minn Nursing Homes Ireland (djar ta' kura privati u residenzjali biss) li sar f'Jannar 2016, indika li kien hemm 300 post battal.

Aqra' iktar dwar dan >>

07/10/2016


Miri intelliġenti ta' offerti ta' impjiegi lill-gruppi tal-midja soċjali jgħinu lin-nies li jridu jirritornaw lura f'pajjiżhom

Filwaqt li l-EURES spiss jgħin lin-nies biex isibu persunal u postijiet battala barra l-pajjiż, huwa jista' jgħin ukoll lin-nies jirrilokaw f'pajjiżhom stess billi jiġbed l-attenzjoni tagħhom lejn opportunitajiet ta' impjiegi tajbin.

Aqra' iktar dwar dan >>

04/10/2016


L-aħħar sfida fir-reklutaġġ għal Konsulent tal-EURES Spanjol – bijoxjenzati għal kumpanija Daniża

Filwaqt li l-Konsulent tal-EURES Spanjol Manuel Zazo Cardeñosa jaf kif għandu jgħin biex jagħraf ħallieb tal-baqar tajjeb, huwa jista' wkoll fl-istess ħin jidentifika liema applikanti għandu jistieden biex jiltaqgħu mar-rappreżentanti tal-akbar kumpaniji fid-Danimarka fis-settur tal-kura tas-saħħa Novo Nordisk. Huma x'inhuma r-rekwiżiti tar-reklutaġġ tal-kumpaniji li jikkonsultaw lill-EURES, il-konsulenti jagħmlu l-almu tagħhom biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom.

Aqra' iktar dwar dan >>

30/09/2016


Żagħżugħ Taljan jesplora l-Ewropa u lil hinn minnha permezz ta’ firxa ta’ programmi tal-UE

Lejn il-Finlandja bħala parti minn Erasmus, lura taħt is-Servizz Volontarju Ewropew u lura lejn Cambridge, ir-Renju Unit permezz tal-programm Leonardo da Vinci. Issa t-Taljan Danilo Bisbano bbenefika mill-għajnuna li jista’ joffri l-EURES u qiegħed jaħdem għal Disney fl-Epcot Theme Park ġewwa Orlando.

Aqra' iktar dwar dan >>

27/09/2016


Żmien eċċitanti – gradwati reċenti u persuni li ħarġu mill-iskola dan l-aħħar jibdew jibnu l-karriera tagħhom

L-iskola spiċċat u, għal ħafna oħrajn, anki l-università jew il-kulleġġ. Jekk inti wieħed jew waħda minn dawk iż-żgħażagħ li qegħdin iħallu l-edukazzjoni full-time, id-dinja qiegħda tistennik. Allura x’qegħdin jaħsbu ċerti żgħażagħ Ewropej dwar l-għażliet u t-tamiet tagħhom?

Aqra' iktar dwar dan >>

23/09/2016caħda ta' responsabbiltà

L-artikli “Lenti fuq…” huma intenzjonati biex jipprovdu lill-utenti tal-portal ta’ l-EURES b’informazzjoni dwar suġġetti u tendenzi kurrenti, kif ukoll biex jistimulaw diskussjoni u dibattitu. Dawn l-artikli mhux neċessarjament jirriflettu l-fehma tal-Kummissjoni Ewropea.