Artikoli tal-Aħbarijiet


Investing in Europe’s youth is investing in Europe’s future

As former US President John F. Kennedy once said, “The future promise of any nation can be directly measured by the present prospects of its youth.” Kennedy may have been talking about the United States, but the sentiment is one that can be applied to any EU Member State and the future of Europe as a whole. With the European Commission recently reaffirming its commitment to investing in young people, we look at why this is such an important issue, why investing in Europe’s youth is investing in Europe’s future and how your business or organisation can get involved.

Aqra' iktar dwar dan >>

24/05/2017


Il-fortuna tiffavorixxi lill-kuraġġużi: l-istorja taʼ bejjiegħ tal-karozzi Rumen fl-Iżvezja

Qatt mhuwa żmien ħażin li terġaʼ tibda l-karriera tiegħek fʼpajjiż barrani. Tal-inqas, hekk jaħseb Nicolae Cazanescu. Meta l-karriera taʼ 17-il sena tiegħu fil-bejgħ tal-karozzi kienet teħtieġ dehra ġdida, huwa rrikorra għand l-EURES tar-Rumanija għall-għajnuna fit-tiftix imfassal apposta għalih għal impjieg internazzjonali. U fi żmien xahrejn biss, diġà għandu storja x'jgħidilna.

Aqra' iktar dwar dan >>

23/05/2017


5 tips for acing your interview

The interview. It’s the last stop on the job hunting journey and, arguably, the most daunting. Up to this point, all the interviewer had to judge you on was your CV and covering letter – now it’s time to really impress. You know you’re the right person for this job, but how can you convince them? We’ve put together a list of our top tips for overcoming the final hurdle and securing that job…

Aqra' iktar dwar dan >>

09/05/2017


Dak kollu dwar Erasmus+

Erasmus+ huwa l-programm għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport tal-Kummissjoni Ewropea. Erasmus+ ilu sa mill-2014 jgħin lil eluf taʼ żgħażagħ u organizzazzjonijiet sabiex iwessgħu l-orizzonti tagħhom barra l-pajjiż, jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom (iż-żgħażagħ) u jagħtu spinta lill-bażi tal-ħiliet tal-persunal tagħhom (l-organizzazzjonijiet). Fl-artiklu li ġej ser inħarsu lejn xi wħud mill-opportunitajiet li Erasmus+ jistaʼ joffri liż-żgħażagħ u lill-organizzazzjonijiet fuq Dropʼpin@EURES.

Aqra' iktar dwar dan >>

25/04/2017


Ex professjonista fil-midja Kroat jagħmel użu tajjeb mill-ħiliet tiegħu li jirrelata man-nies fil-Ġermanja


Ix-xogħol jew l-università - liema l-aħjar għalik?

It-teħid taʼ deċiżjonijiet dwar il-futur tiegħek qatt mhuwa faċli, speċjalment meta għandek ħajtek kollha quddiemek u tinsab inkwetat li ma tmurx tagħżel it-triq il-ħażina. Waħda mill-ewwel deċiżjonijiet kbar li ħafna żgħażagħ iridu jieħdu tinħoloq hekk kif jispiċċaw l-iskola: tmur l-università jew tmur dritt fid-dinja tax-xogħol? Hija mistoqsija mill-eqdem u hija waħda li mʼgħandhiex tweġiba faċli. Ġbarna flimkien xi ħsibijiet li nittamaw ser jgħinuk biex tiddeċiedi dak li hu l-aħjar għalik.

Aqra' iktar dwar dan >>

20/04/2017


Kif ser jidher il-post tax-xogħol fl-2050?

Ir-robots, l-awtomazzjoni u l-mudelli ġodda ta’ negozju diġà għandhom rwol sinifikanti fil-post tax-xogħol. Ma hemm l-ebda dubju li t-teknoloġija qed ikollha impatt kbir fuq il-mod ta’ kif naħdmu. Iżda nistgħu nagħmlu xi previżjonijiet għall-futur? Matul id-deċennji li ġejjin, it-tendenza lejn l-awtomazzjoni kif ser tiżviluppa?

Aqra' iktar dwar dan >>

13/04/2017


Mhux jiena, int: Kif għandek tindirizza ċaħda ta’ xogħol

Kollha għaddejna minnha. Ktibt CV tajba ħafna, fassalt ittra ta’ introduzzjoni perfetta, eċċellajt fl-intervista, stennejt għat-telefonata jew l-email b’nifsek maqtugħ u... irċivejt il-“grazzi, imma le grazzi”. Jekk ikollok ix-xorti li tirċievi mqarr risposta.

Aqra' iktar dwar dan >>

11/04/2017


8 tips for building a great website for your organisation

A great website has become the heart of any business or organisation in our modern world. Whether you’re building one from scratch or want to improve an existing one, there are some essential decisions to be made before you begin…

Aqra' iktar dwar dan >>

05/04/2017


Sħubija tal-EURES Ungerija-Awstrija li tgħin lil negozji ġodda

Il-mod ta’ kif naħdmu qed jinbidel, b’bosta xogħlijiet tradizzjonali jagħmlu spazju għal teknoloġiji ġodda u aktar u aktar kumpaniji jiffavorixxu xogħol b’kuntratt b’differenza għal impjieg standard. Affaċjat b'din in-norma ġdida, l-EURES ukoll qed jadatta l-mod ta’ kif jgħin lill-persuni li jkunu qed ifittxu xogħol.

Aqra' iktar dwar dan >>

04/04/2017


caħda ta' responsabbiltà

L-artikli “Lenti fuq…” huma intenzjonati biex jipprovdu lill-utenti tal-portal ta’ l-EURES b’informazzjoni dwar suġġetti u tendenzi kurrenti, kif ukoll biex jistimulaw diskussjoni u dibattitu. Dawn l-artikli mhux neċessarjament jirriflettu l-fehma tal-Kummissjoni Ewropea.