Announcement
Mill-1/02/2020 ir-Renju Unit mhux se jibqa’ membru tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, bis-saħħa tal-ftehim tal-ħruġ bejn l-UE u r-Renju Unit, il-moviment liberu tal-ħaddiema bejn ir-Renju Unit u l-Istati Membri, inkluż it-twettiq tas-servizzi tal-EURES, se jibqa’ jeżisti matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni li attwalment huwa sal-31/12/2020.

Aħdem fi kwalunkwe post fl-Ewropa

Fittex. Sib. Qabbel.

Fi ftit kliem EURES

Ħielsa. Multilingwi. Netwerk Uman

L-EURES, li ġie mniedi fl-1994, huwa netwerk ta’ kooperazzjoni Ewropew ta’ servizzi tal-impjiegi, imfassal biex jiffaċilita l-moviment liberu tal-ħaddiema. In-netwerk dejjem ħadem ħafna biex jiżgura li ċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-istess opportunitajiet, minkejja l-ostakli tal-lingwa, id-differenzi kulturali, l-isfidi burokratiċi, liġijiet differenti dwar l-impjiegi u nuqqas ta’ rikonoxximent taċ-ċertifikati edukattivi madwar l-Ewropa.

Punti ewlenin

Avvenimenti li ġejjin

Issir membru jew sieħeb tal-EURES

Sabiex l-EURES isir aktar effiċjenti u aktar b’saħħtu bħala strument li jiffaċilita l-moviment liberu u jtejjeb il-funzjonament tas-suq tax-xogħol Ewropew dan għadda minn riforma stabbilita fir-Regolament  tal-EURES (UE) Nru 2016/589 .

Involvi ruħek