EURES fir-reġjuni transkonfinali


EURES għandha rwol partikolarment importanti x’tilgħab fir-reġjuni transkonfinali. Dawn huma żoni minn fejn iġġib l-impjiegi f’liema hemm livelli sinifikanti ta’ komutar mal-fruntieri. Is-1,000,000 persuna li jgħixu f’pajjiż u jaħdmu f’ieħor iridu jidraw prattiċi nazzjonali differenti u sistemi legali. Huma jistgħu jiffaċċjaw ostakoli amministrattivi, legali jew ta’ taxxa fuq bażi ta’ kuljum.

Konsulenti ta’ l-EURES f’dawn iż-żoni jipprovdu konsulenza speċifika u gwida dwar id-drittijiet u l-obligi tal-ħaddiema li jgħixu f’pajjiż u jaħdmu f’ieħor.

Bħalissa hemm 12 sħab f’pajjiżi differenti fl-EURES, imxerrda ġeografikament man-netwerk u jinsabu fi-19-il pajjiż. Bil-għan li jintaħqu l-bżonnijiet għall-informazzjoni u l-koordinament li għandu x’jaqsam mar-reġjuni transkonfinali dawn l-imsieħba jġibu flimkien servizzi ta’ taħriġ għall-impjieg pubbliku u dak vokazzjonali u organizzazzjonijiet ta’ trejdjunjins, awtoritajiet lokali u istituzzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ l-impjiegi u problemi ta’ taħriġ vokazzjonali fir-reġjuni transkonfinali. Huma punt ta’ kuntatt ta’ valur fost l-amministrazzjonijiet ta’ l-impjiegi oħrajn, kemm reġjonali u nazzjonali, u l-imsieħba soċjali. Huma mod importanti wkoll ta’ monitoraġġ ta’ dawn iż-żoni ta’ impjieg transkonfinali li huma element prinċipali fl-iżvilupp ta’ suq tax-xogħol Ewropew ġenwin.