Tava pirmā EURES darbavieta


Vai…

  • esat vecumā no 18 līdz 35 gadiem?
  • esat ES dalībvalsts,Norvēģijas vai Islandes valstspiederīgais un likumīgi uzturaties tajā?
  • nevarat atrast darba vai apmācības iespējas savā valstī?
  • vēlaties pārcelties uz citu ES dalībvalsti, Norvēģiju vai Islandi, lai strādātu, izietu praksi vai piedalītos mācekļa praksē?

Šādā gadījumā Tava pirmā EURES darbavieta varētu būt jums īstais risinājums.

Ko es no tā gūšu?

Tava pirmā EURES darbavieta ir Eiropas Savienības darbavietu mobilitātes shēma, lai jauniem ES pilsoņiem palīdzētu atrast darba, apmācības vai māceklības iespējas citā ES dalībvalstī, Norvēģijā vai Islandē, savukārt darba devējiem palīdzētu atrast kvalificētu darbaspēku. Tās mērķis ir jauniem darba meklētājiem piemeklēt algota darba piedāvājumus Eiropā. Darba un māceklības līgumiem jābūt vismaz sešus mēnešus ilgiem, savukārt prakses līgumiem — vismaz trīs mēnešus ilgiem.

Piedaloties shēmā Tava pirmā EURES darbavieta, jūs varat saņemt informāciju, kā arī palīdzību darba meklēšanā, pielāgošanā un pieņemšanā darbā. Jums var arī būt tiesības saņemt finansiālu atbalstu dalībai intervijā ārvalstīs, kā arī tādu izmaksu segšanai kā valodu apmācība, kvalifikāciju atzīšana vai pārcelšana uz galamērķa valsti.

Kādas kvalifikācijas man ir nepieciešamas?

Tava pirmā EURES darbavieta var piedalīties kandidāti ar līmeni izglītību un/vai darba pieredzi.

Kā es varu piedalīties?

Rokasgrāmatā par shēmu Tava pirmā EURES darbavieta ir izklāstīti dalības nosacījumi un noteikumi.

Turpmāk norādītas saites uz galvenajiem nodarbinātības dienestiem un to partneriem nodarbinātības jomā, kuri piedāvā šo programmu. Ja jūsu valstī šie pakalpojumi vēl netiek sniegti vai dažas valstu tīmekļa saites nav aktīvas, jūs varat sazināties ar galvenajiem nodarbinātības dienestiem.

Plašākai informācijai jūs varat skatīt arī Tava pirmā EURES darbavieta ES līmeņa nodarbinātības dienestu un to partneru sarakstu.