Prasmes un karjera


Studijas ārzemēs

Dzīvošana un studēšana ārzemēs ir labākais veids, kā iegūt padziļinātas zināšanas par citas kultūras tradīcijām, cilvēkiem un valodu. Bez tam, dzīvošana un studēšana ārzemēs ļauj apgūt prasmes starptautiskajā kontekstā, kas var interesēt Jūsu nākamos darba devējus.

Studenti, kas kādu laiku ir studējuši ārzemēs, bieži uzskata to par pieredzi, kas devusi viņiem personības un intelektuālo briedumu. Viņiem patīk iespēja izjust jaunu domāšanas un dzīves veidu, kas veicina personības attīstību un pašpaļāvību.

Studijas ārzemēs var ne tikai veicināt akadēmisko zināšanu bagātināšanu un personīgo attīstību, tās var uzlabot nodarbinātības izredzes. Darba devēji arvien biežāk meklē cilvēkus, kuriem ir citās valstīs gūtā pieredze, jo šādiem cilvēkiem bez valodu zināšanām ir arī starpkultūru komunikācijas prasmes, kā arī izpratne un zināšanas par vietējām tradīcijām un kultūras situāciju, elastīgums, kā arī spēja pielāgoties jauniem apstākļiem un konstruktīvi tikt galā ar atšķirīgiem viedokļiem.

PLOTEUS

Informāciju sadaļā "Meklēt mācību iespējas" nodrošina PLOTEUS, portāls par mācību iespējām visā Eiropā, ko ir izveidojis Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts. Informācijas atlase un atjaunināšana notiek Euroguidance tīklā.

PLOTEUS mācību iespēju integrēšana EURES portālā atbilst secinājumiem, pie kuriem Eiropadome nonāca Lisabonas un Stokholmas tikšanos laikā (2000. gada marts un 2001. gada marts), aicinot Komisiju un dalībvalstis izveidot visas Eiropas dienestu, kas sniegtu informāciju par darba un mācību iespējām.

PLOTEUS mērķis, tāpat kā EURES mērķis, ir iedarbināt Eiropas pilsoņu tiesības uz brīvu pārvietošanos, nodrošinot tam vajadzīgo informāciju.

Papildus EURES portālā pieejamai informācijai par mācību iespējām, PLOTEUS tīmekļa vietnē ir dota informācija par valstu izglītības un mācību sistēmām, Eiropas apmaiņas programmām un noderīgiem kontaktiem sīkākas informācijas iegūšanai.