• Notikumi

Ziņu raksti


Back

Seši soļi profesionālās karjeras uzsākšanai ārzemēs 1. daļa

Viena lieta ir pārtraukt studijas un nolemt strādāt ārzemēs. Pavisam cita lieta ir šāda lēmuma sekas, kas iesākumā var likties biedējošas. Šajā trīsdaļīgajā seriālā mēs sadalām procesu karjeras uzsākšanai ārzemēs sešos soļos, lai palīdzētu jums ceļā.
Picture

 

 

1. solis. Informācijas atrašana par darbu ārzemēs

Ir ļoti daudz darba portālu, tīmekļa vietņu un nodarbinātības dienestu. Tas liecina, ka Eiropas darba devēji izmanto dažādas iespējas. Jūs varat apmeklēt individuālas vietnes, bet ir arī daudz Eiropas līmeņa organizāciju un tīmekļa vietņu, kas var sniegt palīdzīgu roku.

 

 

 

Valsts nodarbinātības dienesti un EURES:

 • Ļoti iespējams, ka jūsu apkaimē ir kāds vietējais vai reģionālais nodarbinātības dienests. Šajos dienestos var saņemt dažādus ieteikumus, tāpat tajos var strādāt kāds EURES personāla loceklis, kurš var sniegt tiešu atbalstu.

 • EURES tīmekļa vietnes dzīves un darba apstākļu sadaļā tiek nodrošināta plaša noderīga informācija par reālajiem un praktiskajiem aspektiem strādāšanai citā valstī.

 • EURES portālā ir arī noderīga ‘Darba atrašanas’ meklētājprogramma, kur jūs varat definēt savus meklējumus, iestatot kritērijus, piemēram, valsti, profesiju un līguma veidu. Vakances galvenokārt tiek importētas no valstu datubāzēm, vai arī Eiropas darba devēji tās iesniedz tieši. Vakances aptver 31 Eiropas valsti un tiek atjauninātas reāllaikā, lai nodrošinātu jums piekļuvi jaunākajām iespējām.

 

Starptautiskās organizācijas:

 

Privātas nodarbinātības aģentūras un personāla atlases aģentūras:

 • Daudzās ES dalībvalstīs ir gan nodarbinātības aģentūras, gan personāla atlases aģentūras, kas var piedāvāt plašu informāciju un atbalstu.

 

Citi informācijas avoti:

 • Īpaši rīkoti pasākumi, tīmekļa vietnes vai tiešsaistes meklētājprogrammas var ļoti noderēt iespēju apzināšanai  EURES portālā ir noderīgu saišu saraksts šajā jomā.

 • Šajā sarakstā ir iekļautas stažēšanās un darbā iekārtošanās iespējas, kas nozīmē, ka jūs varat gan pavadīt pilnvērtīgi laiku izvēlētajā valstī, gan arī gūt darba pieredzi.

 

2. solis. Mobilitātes praktiskie un juridiskie aspekti

Pārceļoties uz ārzemēm, vienmēr nākas saskarties ar praktiskiem un juridiskiem aspektiem, kas jāņem vērā. Te mēs analizējam dažus galvenos jautājumus, kas jums varētu rasties.

 

 • Kā es varu pielāgot savas prasmes vakancei ārzemēs? Vispirms centieties būt elastīgs attiecībā uz meklēto amata veidu, jo tā jums būs piekļuve vairāk iespējām. Orientējieties uz savām pašreizējām prasmēm un vēlmi apgūt jaunas prasmes. Atcerieties, ka darba devējus bieži vairāk interesē jūsu komunikācijas prasmes nekā jūsu izglītība vai diploms.

 • Vai tiks atzīta mana akadēmiskā un profesionālā kvalifikācija? Ļoti svarīgs solis ir noskaidrot, vai jūsu kvalifikāciju atzīs valstī, kurā jūs gribētu strādāt. Gan ENIC-NARIC tīmekļa vietnē, gan Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) tīmekļa vietnē tiek piedāvāta informācija par šo jautājumu.

 • Vai jums ir problēmas ar valodu? Runāšana vietējā valodā vienmēr ir priekšrocība, tāpat kā pamatprasmes angļu valodā. Tomēr praktiskās valodas prasmes atšķiras no prasmēm, kādas nepieciešamas profesionālā līmenī. Lai kāda būtu situācija, zināšanu uzlabošanai ir vērts ieguldīt zināmu laiku valodas apguvē.

 • Vai es varu saglabāt tiesības uz bezdarbnieka pabalstu savā mītnes zemē, kamēr atrodos citā ES dalībvalstī un meklēju darbu? Vispār jūs varat pārvest savu bezdarbnieka pabalstu uz trim mēnešiem, lai gan pastāv stingri noteikumi un nosacījumi. Jūsu vietējam nodarbinātības dienestam vai pabalstu aģentūrai ir pienākums jūs konsultēt, un EURES portālā arī ir noderīga informācija.

 • Kādi juridiski dokumenti man ir vajadzīgi, lai pārceltos uz ārzemēm? Lai pārvietotos Eiropas Savienībā (un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ)), svarīga ir derīga identitātes karte vai pase. Ja vēlaties doties ārpus Eiropas, var būt nepieciešama vīza un/vai darba atļauja. Jūsu vietējam EURES darbiniekam un EURES portālam ir jāspēj nodrošināt atbalstu sakarā ar šiem pieprasījumiem.

 • Ko darīt, ja esmu trešās valsts pilsonis? EURES tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami ikvienam, kuram ir piekļuve internetam. Tomēr pastāv iespēja, ka trešo valstu pilsoņiem, kuri meklē darbu ES/EEZ, piemēro juridiskas saistības un administratīvas procedūras. Ārlietu ministrijas bieži var sniegt informāciju par juridiskām un administratīvām prasībām.

 

Uzziniet vairāk par 1. soli un 2. soli EURES tīmekļa vietnē, kā arī sekojiet šīs sērijas 2. un 3. daļai. Apspriežamie temati attiecas uz darbu ārzemēs, intervijām un apmešanos jaunā valstī.

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrodiet EURES darbiniekus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES Pasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

 

Atruna: ņemiet vērā, ka EURES un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iepriekš minētajām trešo personu tīmekļa vietnēm.

02/07/2019

atruna

"Uzmanības centrā…" rakstu mērķis ir sniegt EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālajiem jautājumiem un tendencēm, veicinot to apspriešanu un domu apmaiņu. Tā saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.