• Notikumi

Ziņu raksti


Back

Palīdzēt Eiropai izmantot jaunākās tehnoloģijas

3D drukāšana ir strauji augoša nozare, kas katru gadu piedāvā arvien vairāk darbvietu un iespēju. Lai izmantotu šīs iespējas, cilvēkiem ir vajadzīgas atbilstošas prasmes un zināšanas. Tās palīdz nodrošināt tādi projekti kā "3D-Help".
Picture

Projekta "3D-Help" īstenošana sākās 2017. gada novembrī ar programmas "Erasmus+" finansējuma atbalstu. "Projekta galvenais mērķis ir uzlabot pieaugušo kompetences digitālo tehnoloģiju jomā," skaidro European Development Agency pārstāve Lucie Marková. "Mēs izstrādājam inovatīvu mācību programmu un kursu saturu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta 3D drukāšanai. Šie resursi ļaus pieaugušajiem apgūt ar IKT, inženieriju un tehnoloģijām saistītas īpašas prasmes, un tie ir brīvi pieejami ikvienam."

Projekta vadošais partneris ir Čehijas European Development Agency, bet pārējie partneri ir SC Ludor Engineering SRL no Rumānijas, Macdac Engineering Consultancy Bureau Ltd. (Malta), Social Innovation Fund (Lietuva) un Strojarska Technicka Skola Fausta Vrancica (Horvātija). Šis dažādu ES dalībvalstu partneru speciālo zināšanu apvienojums ir svarīgs projekta "3D-Help" aspekts.

"Projekts tiek īstenots transnacionāli, jo tas dod iespēju sanākt kopā dažādu valstu partneriem, kam ir savstarpēji papildinošas speciālās zināšanas un interese par pieaugušo apmācību," skaidro Lucie. "Viņi var apmainīties ar zināšanām, paraugpraksi un resursiem, lai palīdzētu izstrādāt apmācības rīkkopu."

Lucie minētā apmācības rīkkopa ietver vadlīnijas un gadījumu izpēti par 3D drukāšanas izmantošanu pieaugušo izglītībā, pieaugušajiem paredzētu 3D drukāšanas kursu mācību programmu, 3D drukāšanas pasniedzēju rokasgrāmatu un pieaugušo apmācības e-mācību sistēmu. ES pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzēji varēs izmantot šo rīkkopu, lai attīstītu savas zināšanas un prasmes un nodotu šīs zināšanas citiem.

"Mēs sagaidām, ka kvalificēti pedagogi ar projekta palīdzību motivēs lielu skaitu dalībnieku attīstīt prasmes un kompetences un aktīvāk piedalīties mācībās."

Projektā "3D-Help" līdz tā noslēgumam 2019. gada oktobrī ir paredzēts sasniegt vairākus skaidrus mērķus. "Aptuveni 2500 cilvēki saņems projekta informatīvos biļetenus,” stāsta Lucie, "un 1000 cilvēki saņems brošūras ar projekta aprakstu. Piecos mērķgrupām pielāgotos praktiskos darbsemināros piedalīsies kopskaitā 240 cilvēku. Projekta "3D-Help" e-mācību kursos tiks iesaistīti vismaz 500 cilvēku no Eiropas Savienības."

Projekta noslēgumā ir arī ieplānots katrā no piecām valstīm rīkot ekspertiem, pieaugušo izglītības pasniedzējiem un pakalpojumu sniedzējiem paredzētu darbsemināru. Šie darbsemināri tiks izmantoti, lai dalītos pieredzē un izplatītu rīkkopu, un dalībniekiem tajos būs iespēja mijiedarboties ar pasniedzējiem, redzēt, kā strādā 3D printeri, un tieši testēt apmācības materiālus.

"Eiropā ir sākusies ceturtā industriālā revolūcija, kuras mērķis ir izmantot digitālās tehnoloģijas, lai kāpinātu produktivitātes un izaugsmes līmeni," nobeigumā saka Lucie. "Šis projekts palīdz pieaugušajiem uzlabot kompetences digitālo tehnoloģiju jomā un dod iespēju pietuvoties strauji augošajai 3D drukāšanas nozarei."

 

Saistītās saites:

Projekta tīmekļa vietne

Projekta Facebook lapa

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrodiet EURES padomdevēju

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES Darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES Pasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

 

Saistību atruna: ņemiet vērā, ka EURES un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iepriekš minētajām trešo personu tīmekļa vietnēm.

12/04/2019

atruna

"Uzmanības centrā…" rakstu mērķis ir sniegt EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālajiem jautājumiem un tendencēm, veicinot to apspriešanu un domu apmaiņu. Tā saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.