• Notikumi

Ziņu raksti


<< Atpakaļ uz jaunāko ziņu sarakstu

6 veidi darba pasaule attīstībai

Tehnoloģiskais progress, zinātniskie atklājumi un izmaiņas patērētāju pieprasījumā ir pārveidojuši mūsdienu darba tirgu. Bet kas vēl sagaidāms līdz 2022. gadam?
Picture

Mēs aplūkojāmWorld Economic Forum2018. gada ziņojumu par darba vietu nākotni, lai iegūtu plašāku informāciju.

 

Tehnoloģija sekmēs uzņēmējdarbības izaugsmi

Četrām galvenajām tehnoloģijām — ātrdarbīgam mobilajam internetam, mākslīgajam intelektam, lielo datu analīzei un mākoņdatošanas tehnoloģijai — būs jauna nozīme turpmākajos gados, un tās palīdzēs uzlabot uzņēmumu darbību. Sociālekonomiskās tendences, piemēram, valsts ekonomiska izaugsme un izglītības paplašināšana (jo īpaši jaunattīstības valstīs) radīs jaunas iespējas uzņēmumiem. Pašreizējā virzība uz videi nekaitīgāku ekonomiku arī sekmēs zaļo tehnoloģiju attīstību.

 

Uzņēmums ātrāk pieņems vairāk tehnoloģiju

Vairāk nekā 80 % uzņēmumu līdz 2022. gadam izmantos lietotāju un lielo datu analītiku. Tas pats attiecas uz jaunajām tehnoloģijām, un dažas no nākotnes tendencēm ietver lielākus ieguldījumus mašīnmācīšanās, paplašinātās realitātes un virtuālās realitātes jomā.

 

Automatizācijas ietekmē pazudīs dažas darba vietas, bet tajā pašā laikā izveidosies jaunas

Automatizācijas attīstība turpināsies turpmākajos gados, un gandrīz 50 % uzņēmumu cer, ka automatizācija samazinās to pilna darba laika darbaspēku. Tomēr gandrīz 40 % no tiem paredz palielināt savu darbaspēku, izmantojot jaunas profesijas, kas palielina ražīgumu, un vairāk nekā ceturtdaļa paredz, ka automatizācija viņu uzņēmumos radīs pilnīgi jaunas darbavietas.

 

Cilvēki un mašīnas pārdalīs darba slodzi

Tehnoloģijai kļūstot arvien sarežģītākai, dažādu mašīnu izmantošana darbavietā tikai palielināsies. Līdz 2022. gadam līdzsvars starp cilvēku nostrādātām darba stundām un mašīnu nostrādātām stundām mainīsies no attiecīgi 71 % un 29 % līdz 58 % un 42 %. Jomas, kurās ir sagaidāms, ka mašīnas kļūs aktīvākas, ietver argumentāciju, lēmumu pieņemšanu un administratīvo darbu.

 

Būs pieprasītas jaunas profesijas

Nav pārsteidzoši, ka tādas profesijas, kā datu analītiķi, programmatūru izstrādātāji, lietotņu izstrādātāji, e-komercijas speciālisti un sociālo plašsaziņas līdzekļu speciālisti, būs pieprasītas, ņemot vērā pieprasījuma pieaugumu turpmākajos gados. Tomēr profesijas, kas balstās uz tradicionālākām vispārīgām prasmēm (piemēram, komunikāciju un spēju vadīt sarunas) arī būs pieprasītas, tai skaitā klientu apkalpošanas darbiniekiem, tirdzniecības un mārketinga profesionāļiem, kā arī apmācības un izstrādes speciālistiem.

Turklāt būs izveidotas vairākas jaunas specializētas profesijas tehnoloģiskā progresa atbalstam, piemēram, mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās speciālisti, robotikas inženieri un informācijas drošības analītiķi. Paredzams, ka arī zaļās nozares un veselības aprūpes nozares attīstība radīs dažādas jaunas darbavietas, ka arī palielinās vajadzību pēc darbaspēka.

 

Vajadzīgas jaunas prasmes

Lai aizpildītu visas šīs darbavietas, būs vajadzīgas jaunas prasmes. Kamēr jaunajai darba ņēmēju paaudzei var būt iespēja apgūt šādas prasmes viņu studiju laikā, būs arī nepieciešama esošo darbinieku pārkvalificēšana (darbinieku pārkvalificēšana, lai apgūtu prasmes, kas vajadzīgas modernā uzņēmumā) un kvalifikāciju paaugstināšana (papildu prasmju mācīšana). Patiesībā tiek prognozēts, ka līdz 2022. gadam 54 % visu darba ņēmēju būs nepieciešama ievērojama pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšana. Lai gan dažas no šīm prasmēm būs specifiskas attiecībā uz konkrētām tehnoloģijām, pastāvēs arī vajadzība pēc “cilvēka” prasmēm, piemēram, radošuma, oriģinalitātes, pārliecināšanas prasmes un spējas vadīt sarunas.

Mēs ceram, ka šis raksts sniedzis ieskatu par darba pasaules nākotni. Lai gan ir nenoliedzami, ka tehnoloģijas un mašīnas veidos mūsu nākotni, 21. gadsimtā vēl aizvien ir vieta tradicionālākām “cilvēku” prasmēm, kas gan darba ņēmējiem, gan uzņēmumiem rada daudzas dažādas iespējas.

 

Saistītās saites:

2018. gada ziņojumu par darba vietu nākotni

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrast EURES darbiniekus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

 

Atruna: ņemiet vērā, ka EURES un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iepriekš minētajām trešo personu tīmekļa vietnēm.

22/08/2019

<< Atpakaļ uz jaunāko ziņu sarakstu
 
atruna

"Uzmanības centrā…" rakstu mērķis ir sniegt EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālajiem jautājumiem un tendencēm, veicinot to apspriešanu un domu apmaiņu. Tā saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.