Jaunumi


Laipni lūdzam jaunāko ziņu sadaļā. Klikšķiniet uz kreisās izvēlnes, lai pārvietotos pa jaunāko ziņu rakstiem nodarbinātības un mobilitātes jomā, kā arī informatīvajiem izdevumiem "EURES un tu". Vai skatieties zemāk mūsu jaunāko ziņu izklāstu.

Bezdarbs ES pašlaik ir viszemākajā pieredzētajā līmenī (8,6 %) kopš 2009. gada marta — ES ir par 1,6 miljoniem mazāk bezdarbnieku salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kā ziņots Nodarbinātības un sociālās attīstības Eiropā (ESDE) ceturkšņa pārskata rudens izdevumā.