Jaunumi


Laipni lūdzam jaunāko ziņu sadaļā. Klikšķiniet uz kreisās izvēlnes, lai pārvietotos pa jaunāko ziņu rakstiem nodarbinātības un mobilitātes jomā, kā arī informatīvajiem izdevumiem "EURES un tu". Vai skatieties zemāk mūsu jaunāko ziņu izklāstu.

Tikai septiņu mēnešu laikā vien projekta "Jūsu pirmais EURES darbs" (YfEj) vadības grupa Dienvidvācijā ir līdzējusi 65 gados jauniem darba meklētājiem no Grieķijas, Spānijas, Rumānijas un Portugāles atrast jaunas darba iespējas veselības aprūpes nozarē un MVU, kuri sniedz pakalpojumus veco ļaužu aprūpes jomā.