Paziņojums
Drīz Eiropas Darba iestāde (ELA) būs atbildīga par EURES Eiropas Koordinācijas biroju (ECO) ... tas cita starpā ietvers šī portāla pārvaldību. Vai vēlaties uzzināt vairāk par ELA? Visu būtisko informāciju un citu informāciju atradīsit šeit .

Darba iespējas visā Eiropā

Meklēt. Atrast. Atbilst.

Īsumā par EURES

Bezmaksas Daudzvalodu. Cilvēku tīkls

EURES, kura darbība sākta 1994. gadā, ir Eiropas nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls, kura mērķis ir atvieglot darbinieku brīvu pārvietošanos. Tīkls vienmēr ir aktīvi centies nodrošināt, lai Eiropas pilsoņi varētu gūt labumu no vienādām iespējam neatkarīgi no valodas barjerām, kultūras atšķirībām, birokrātiskiem sarežģījumiem, atšķirīgām darba tiesībām un izglītības sertifikātu neatzīšanas visā Eiropā.

Uzsver

Kļūsti par EURES dalībnieku vai partneri

Lai EURES tīkls būtu spēcīgāks un efektīvāks, kas savukārt veicinātu brīvu pārvietošanos un uzlabotu Eiropas darba tirgus darbību, tas ir reformēts saskaņā arEURES Regulu (ES) 2016/589.

Iesaistītieso