Par mums


EURES ir sadarbības tīkls, kas izveidots, lai atvieglotu strādājošo brīvu kustību 28 ES valstīs un Šveicē, Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā.

Šo tīklu veido: Eiropas Koordinācijas birojs (ECO), Valstu koordinācijas biroji (NCO), EURES partneri un EURES asociētie partneri.

Tīkla partneri var būt valsts nodarbinātības dienesti (PES), privāti nodarbinātības dienesti, arodbiedrības, darba ņēmēju organizācijas un citi darba tirgus dalībnieki. Partneri darba devējiem un darba meklētājiem sniedz informatīvus, darbā iekārtošanas un darbā pieņemšanas pakalpojumus, tajā pat laikā Eiropas un valstu koordinācijas biroji uzrauga pasākumu organizēšanu attiecīgi Eiropas un valstu līmenī.

Turklāt EURES ir nopietna loma, nodrošinot specifisku informāciju un veicinot darbā iekārtošanu, kas sniedz ieguvumus darba devējiem un pārrobežu darba ņēmējiem Eiropas pierobežas reģionos.

Praksē EURES nodrošina savus pakalpojumus portālā un, pateicoties aptuveni 1000 EURES padomdevēju tīklam, kuri ikdienā sadarbojas ar darba meklētājiem un darba devējiem visā Eiropā.