EURES pierobežas reģionos


EURES ir īpaši liela nozīme pierobežas reģionos, teritorijās, kurās lielā mērā raksturīga pierobežas pārvietošanās. Vairāk nekā 1 000 000 cilvēkiem, kas dzīvo vienā ES valstī un strādā citā, ir jāpielāgojas atšķirīgai valsts praksei un juridiskām sistēmām. Viņi ikdienā iespējams saskaras ar mobilitātes administratīviem, juridiskiem vai nodokļu šķēršļiem.

EURES padomdevēji šajās teritorijās sniedz konkrētus padomus un ieteikumus par tiesībām un pienākumiem darbiniekiem, kas dzīvo vienā valstī un strādā kādā citā.

laik pastāv 12 EURES pierobežas partnerības, kas ģeogrāfiski izvietotas visā Eiropā, un tās aptver 19 valstis. Cenšoties apmierināt vajadzību pēc informācijas un koordinācijas saistībā ar darba mobilitāti pierobežas reģionos, šīs partnerības sapulcē kopā valsts nodarbinātības un profesionālās apmācības dienestus, darba devējus un arodbiedrību organizācijas, vietējās iestādes un citas nodarbinātības un profesionālās apmācības jomas institūcijas. EURES pierobežas partnerības ir vērtīgi kontaktpunkti reģionālām un valsts nodarbinātības administrācijām un sociālajiem partneriem. Tās vienlaikus ir svarīgs veids, kā uzraudzīt šīs pierobežas nodarbinātības teritorijas, kuras ir patiesa Eiropas darba tirgus attīstības pamatā.