EURES pierobežas reģionos


EURES ir īpaši liela nozīme pierobežas reģionos, teritorijās, kurās lielā mērā raksturīga pierobežas pārvietošanās. Vairāk nekā 1 000 000 cilvēkiem, kas dzīvo vienā ES valstī un strādā citā (pierobežu darbiniekiem), ir jāpielāgojas atšķirīgai valsts praksei un juridiskām sistēmām. Viņi ikdienā, iespējams, saskaras ar mobilitātes administratīviem, juridiskiem vai nodokļu šķēršļiem.

EURES pakalpojumus pierobežas reģionos lielākoties (bet ne tikai) sniedz "EURES pierobežu partnerības".

EURES pierobežas partnerības ir grupas, kas ietver EURES dalībniekus, partnerus un, ja attiecināms, citas iesaistītās puses ārpus EURES tīkla. Grupas iesaistās ilgtermiņa sadarbībā pierobežas reģionos, lai atbalstītu pierobežas darbinieku un viņu darba devēju mobilitāti. Tās parasti ietver vismaz divu kaimiņu dalībvalstu reģionālos vai vietējos nodarbinātības pakalpojumu sniedzējus, sociālos partnerus un citas organizācijas, piemēram, tirdzniecības palātas, universitātes, arodizglītības un apmācības organizācijas, vietējās varasiestādes utt..

Pierobežas partnerības sniedz informāciju, piedāvā stažēšanās iespējas un nodarbinātības pakalpojumus. Turklāt tās uzrauga mobilitātes plūsmas, kā arī šķēršļus darbinieku mobilitātei pierobežas reģionos, kas kalpo par pamatelementu patiesai Eiropas darba tirgus attīstībai.

Dažas no šīm partnerībām saņem finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmas (EaSI). Lai saņemtu plašāku informāciju par EaSI finansēto EURES pierobežu partnerībām, skatiet zemāk.

EURES portāls sniedz informāciju par situāciju pierobežu darbinieku jomā. Turklāt EURES darbinieki, neatkarībā no tā, ja viņi ir vai nav iesaistīti kādā pierobežas partnerībā, var sniegt atbalstu un ieteikumus darbiniekiem, kuri dzīvo vienā valstī, bet strādā citā.