Reactivate


Ar jūs...

  • esate ES valstybėje narėje įsteigta įmonė ar organizacija?
  • ieškote tam tikros kvalifikacijos darbuotojų ir negalite jų rasti savo šalyje?
  • sutiktumėte priimti vyresnius nei 35 metų amžiaus darbuotojus, praktikantus ar mokinius iš kitų ES valstybių narių?
  • įdarbintiems kandidatams galėtumėte pasiūlyti profesinį mokymą darbo vietoje ir kitokią paramą?

Jei į visus šiuos klausimus atsakėte teigiamai, tuomet programa Reactivate gali būti jums naudinga.

Kodėl joje naudinga dalyvauti mano įmonei?

Reactivate – tai Europos Sąjungos darbo mobilumo programa, skirta padėti darbdaviams rasti kvalifikuotų darbuotojų, o ES piliečiams – darbą arba galimybę atlikti profesinę praktiką arba įgyti profesiją darbo vietoje kitoje ES šalyje. Svarbiausias šios programos tikslas – užpildyti trūkstamų sričių specialistų darbo vietas pasiūlant jas motyvuotiems kandidatams iš visos Europos.

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) gali kreiptis finansinės paramos daliai naujų darbuotojų, praktikantų ar mokinių mokymo ir įsikūrimo išlaidų padengti.

Koks yra darbo užmokestis ir sąlygos?

Darbdaviai privalo mokėti darbo užmokestį, socialinio draudimo ir kitas įmokas pagal nacionalinę darbo teisę. Jie taip pat turi su kandidatu sudaryti ne trumpesnę nei šešių mėnesių galiojimo darbo sutartį (profesinės praktikos sutarčiai gali būti taikomas trumpesnis galiojimas).

Kaip tapti programos dalyviu?

Dalyvavimo sąlygos ir taisyklės nurodytos programos Reactivate vadove.

Toliau pateikiamos nuorodos į pagrindines ir partnerines užimtumo tarnybas, suteikiančias galimybę pasinaudoti šia programa. Jei jūsų šalyje šios paslaugos dar neteikiamos arba kai kurių šalių interneto nuorodos neveikia, galite kreiptis į pagrindines užimtumo tarnybas.

Ieškodami daugiau informacijos galite pasinaudoti programą Reactivate vykdančių ES užimtumo tarnybų ir jų partnerių sąrašu.