EURES pasienio regionuose


EURES veikla yra ypatingai svarbi pasienio regionuose, kur daug žmonių važinėja dirbti į kaimyninę valstybę. Daugiau nei 1 000 000 žmonių, gyvenančių vienoje ES šalyje ir dirbančių kitoje (pasienio regiono darbuotojai), susiduria su kitokia, kiekvienai valstybei būdinga tvarka ir teisine sistema. Kasdien jiems gali tekti įveikti administracines, teisines ar su mokesčiais susijusias kliūtis, trukdančias mobilumui.

EURES paslaugas pasienio regionuose dažniausiai (bet ne išskirtinai) užtikrina EURES tarpvalstybinės partnerinės organizacijos.

EURES tarpvalstybinės partnerinės organizacijos yra EURES tinklo narių ir partnerių grupės, prie kurių, prireikus, prisijungia kiti EURES tinklui nepriklausantys subjektai. Tokios grupės sudaro tarpvalstybinius ilgalaikio bendradarbiavimo susitarimus, kad teiktų su mobilumu susijusias paslaugas pasienio regiono darbuotojams ir jų darbdaviams. Jos apima mažiausiai dviejų valstybių regionines ar vietines užimtumo tarnybas, socialinius partnerius ir kitas organizacijas, kaip antai prekybos rūmus, universitetus, profesinio švietimo organizacijas, vietos valdžios įstaigas ir kt.

Tarpvalstybinės partnerinės organizacijos teikia informaciją, padeda rasti darbą ir įsidarbinti. Jos taip pat stebi pasienio regionų, kurie yra unikalios Europos darbo rinkos plėtros elementas, darbuotojų mobilumo srautus ir jiems kylančias kliūtis.

Kai kurios iš šių partnerinių organizacijų gauna finansinę paramą pagal Europos užimtumo ir socialinių inovacijų programą. Daugiau informacijos apie pagal šią programą finansuojamas EURES tarpvalstybines partnerines organizacijas rasite žemiau.

EURES portale taip pat teikiama informacija apie tarpvalstybinių regionų darbuotojų padėtį. Be to, EURES tarnybos darbuotojai, nepriklausomai nuo to, ar jie dirba su tarpvalstybinėmis partnerystėmis ar ne, gali suteikti pagalbą ir patarimų darbuotojams, kurie gyvena vienoje, o dirba kitoje šalyje.