EURES pasienio regionuose


Ypatingai svarbų vaidmenį EURES atlieka pasienio regionuose. Tai yra sritys, kuriose itin daug žmonių važinėja dirbti į kitą šalį. Daugiau negu 1 000 000 žmonių, gyvenančių vienoje, o dirbančių kitoje ES šalyje susiduria su kitokia, kiekvienai valstybei būdinga tvarka ir teisine sistema. Kasdien jiems gali tekti įveikti administracines, teisines ar su mokesčiais susijusias kliūtis.

EURES konsultantai šiuose regionuose teikia konkrečius patarimus ir konsultacijas, susijusias su darbuotojų, gyvenančių vienoje ir dirbančių kitoje šalyje, teisėmis ir įsipareigojimais.

Šiuo metu yra 12 EURES tarpvalstybinių partnerinių organizacijų, kurios dirba visoje Europoje ir apima 19 šalių. Siekdamos užtikrinti su darbo mobilumu susijusius informacinius ir koordinavimo poreikius pasienio regionuose, šios partnerinės organizacijos vienija valstybines įdarbinimo ir profesinio rengimo tarnybas, darbdavius ir profesinių sąjungų organizacijas, vietines žinybas ir kitas institucijas, dirbančias užimtumo ir profesinio rengimo srityje. EURES tarpvalstybinių klausimų partnerinės organizacijos yra svarbūs ryšių punktai regioninėms ir nacionalinėms įdarbinimo žinyboms ir socialiniams partneriams. Be to, jos atlieka svarbų vaidmenį tų „užimtumo sričių“, kurios yra Europos integracijos pagrindinis elementas, stebėsenos procese.