Az első EURES-állásod


Az Önök vállalkozása...

  • valamelyik európai uniós országban, Norvégiában vagy Izlandon bejegyzett vállalkozás vagy szervezet?
  • nehezen talál saját országában a keresett profillal rendelkező fiatal munkavállalókat?
  • hajlandó más uniós országokból, Norvégiából vagy Izlandról érkező 18 és 35 év közötti munkavállalókat,gyakornokokat és szakmunkástanulókat foglalkoztatni?
  • képes munkavégzés közbeni képzést és egyébtámogatást nyújtani a felvett jelölteknek?

Ha valamennyi kérdésre igen a válasz, akkor Az első EURES-állásod jelentheti vállalkozásuknak a megoldást.

Mit nyújthat a program a vállalatomnak?

Az első EURES-állásod egy európai uniós foglalkoztatási mobilitási rendszer, amely segít a munkáltatóknak megfelelően képzett munkavállalókat, az európai fiataloknak pedig munkahelyet, illetve szakmai gyakorlati vagy tanulószerződéses gyakorlati képzési lehetőségeket találni egy másik uniós országban, Norvégiában vagy Izlandon. Kiemelt célja, hogy a nehezen betölthető álláshelyekre motivált, fiatal jelölteket találjon szerte Európából.

Kis- és középvállalkozások (kkv-k) pénzügyi támogatásra is pályázhatnak az új munkavállaló, gyakornok vagy szakmunkástanuló bizonyos képzési és beilleszkedési költségeinek fedezésére.

Mi a helyzet a fizetéssel és más feltételekkel?

A munkáltatóknak a vonatkozó nemzeti munkaügyi jogszabályokkal összhangban munkabért és társadalombiztosítási járulékot vagy más juttatásokat kell fizetniük. Ezenkívül legalább hat hónapra (állások vagy tanulószerződéses gyakorlati képzések esetén) vagy három hónapra (szakmai gyakorlatok esetén) szóló írásbeli munkaszerződést kell biztosítaniuk.

Hogyan vehetünk részt benne?

Az első EURES-állásod útmutató ismerteti a részvétel feltételeit és szabályait.

Az alábbi linkek a programot kínáló vezető foglalkoztatási szolgálatokra és partnerszervezeteikre mutatnak. Ha az Önök országa jelenleg még nem biztosít ilyen szolgáltatásokat, vagy az országgal kapcsolatos weblinkek nem aktívak, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a vezető foglalkoztatási szolgálatokkal.

Részletesebb információért Az első EURES-állásod programért uniós szinten felelős foglalkoztatási szolgálatok és partnereik listáját is megtekinthetik.