Hogyan válhat EURES-taggá vagy -partnerré?


Az EURES 1994-ben jött létre az európai uniós/EGT-országokban működő állami foglalkoztatási szolgálatok közötti, az Európai Bizottság által koordinált hálózat formájában. A munkában más szervezetek, mint például a szakszervezetek és a munkaadói szervezetek is részt vesznek, különösen specifikus partnerségek résztvevőiként olyan régiókban, ahol jelentős mértékű a határok közötti ingázás.

Annak érdekében, hogy az EURES erősebb és hatékonyabb legyen a szabad mozgás megkönnyítésében és az európai munkaerőpiac működésének javításában tevékenykedő szereplőként, az EURES (EU) 2016/589 rendeletben megreformálták az intézményt.

Az EURES rendelet egyik fő célkitűzése a hálózat bővítése és szélesítése, az eddiginél több szervezet bevonásával, több információ, útmutatás és munkaerő-felvételi szolgáltatások biztosításával az álláskeresők és munkaadók számára még szélesebb körben, Európa-szerte.

E célból az EU/EGT tagállamainak nemzeti rendszereket kell létrehozniuk, hogy az országukban működő szervezetek EURES-taggá és -partnerré válhassanak.   Minden olyan szervezet, amely foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújt, csatlakozhat a hálózathoz, ha megfelel az EURES-rendeletben meghatározott közös kritériumoknak, valamint az illetékes nemzeti befogadási rendszer követelményeinek és eljárásainak.

Alapvető követelmények:

Az EURES-tagoknak a következő három szolgáltatást kell biztosítaniuk:

  • Az EURES-portálra történő adattovábbítás révén hozzájárulnak az álláshirdetések gyűjtéséhez.
  • Az EURES-portálra történő adattovábbítás révén hozzájárulnak az álláspályázatok és önéletrajzok gyűjtéséhez.
  • Közvetlenül az álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtanak támogatást (tájékoztatás, útmutatás, munkaerő-felvétel utáni támogatás)

Az EURES-partnereknek a fent említett három szolgáltatás közül legalább egyet biztosítaniuk kell, és igazolniuk kell, hogy nem képesek a tagsággal járó összes szolgáltatás biztosítására, például méretük, korlátozott erőforrásaik vagy az általuk nyújtott egyéb szolgáltatások jellege miatt.

Valamennyi EURES-tagnak és -partnernek meg kell felelnie az EURES-rendeletben felsorolt bizonyos minimumkövetelményeknek a szolgáltatások nyújtása tekintetében (pl. a munkaügyi normák és jogszabályok betartása, szolgáltatásnyújtási kapacitás, ingyenes szolgáltatások a munkavállalóknak) és részt kell vennie az EURES-hálózatban (pl. az adatok szabványok és formátumok szerinti átadása, programozás és jelentéstétel, a személyzet elosztása és képzése).

Bővebb információ

A nemzeti szabályokról és eljárásokról, valamint a nemzeti kapcsolattartó pontok adatairól az alábbi listán szereplő országok kiválasztása révén kaphat további információt. (Az információk többsége csak angolul érhető el.)