EURES a határokon átívelő régiókban


Az EURES szerepe a határon átívelő régiókat illetően rendkívül fontos. Ezeken a területeken jelentős szintű határon túli ingázás jellemző. Több mint 1 000 000, a lakóhelyétől eltérő országban dolgozó EU-s állampolgárnak kell szembenéznie a hazájától eltérő gyakorlattal és jogrendszerrel. Naponta találhatják szembe magukat mobilitásuk miatt adminisztratív, jogi vagy adóügyi akadályokkal.

Az e területeken működő EURES tanácsadók specifikus tanácsadást és útmutatást nyújtanak azon munkavállalók jogairól és kötelezettségeiről, akik nem a lakóhelyüknek megfelelő országban dolgoznak.

Jelenleg földrajzilag egész Európa-szerte 12 határokon átívelő EURES partnerség létezik, 19 országot bevonásával. A partnerségi hálózat az együttműködő testületek olyan csoportja, melynek célja, hogy ellássa a határmenti régiókra vonatkozó foglalkoztatási mobilitással kapcsolatos információs és koordinációs szükségleteket. A hálózat magában foglalja az állami foglalkoztatási szolgálatokat, szakképzéssel foglalkozó intézeteket, foglalkoztatói és szakszervezeteket, helyi hatóságokat, a határmenti régiók foglalkoztatási és szakképzési problémáival foglalkozó intézeteket. Az EURES határokon átívelő partnerségi programok rendkívül hasznos összeköttetéseket jelentenek az állami foglalkoztatási szervek (regionális és országos egyaránt) és a szociális partnerek között. Ugyancsak fontos szerepet játszanak a határmenti foglalkoztatási területeknek a megfigyelésében, amelyek a versenyképes európai munkaerőpiac fejlődésének szempontjából kulcsfontosságúak.