EURES a határokon átívelő régiókban


Az EURES-nek különösen fontos a szerepe a határokon átnyúló régiókban, térségekben, ahol jelentős a határon átjáró ingázók száma. Több mint egymillióan élnek az EU egyik tagállamában úgy, hogy egy másikban dolgoznak („határ menti ingázók”), így ők eltérő nemzeti gyakorlatokkal és jogszabályokkal néznek szembe. Napi szinten kell leküzdeniük adminisztratív, jogi vagy adózási jellegű nehézségeket a mobilitáshoz kapcsolódóan.

Az EURES szolgáltatásokat a határmenti régiókban legtöbbször (de nem kizárólag) a „határokon átnyúló EURES partnerségek” látják el.

A határokon átnyúló EURES partnerségek EURES tagok és partnerek, továbbá adott esetben az EURES hálózaton kívüli más érdekelt felek csoportosulásai. A csoportok hosszú távú, határokon átnyúló együttműködést vállalnak a határ menti ingázók és munkaadóik mobilitásának a támogatására. Rendszerint legalább két szomszédos tagállam regionális vagy helyi foglalkoztatási szolgálatai, szociális partnerei és más szervezetei (mint például kereskedelmi kamarák, egyetemek, szakképzési szervezetek, helyi önkormányzatok stb.) alkotják a csoportokat.

A határokon átnyúló partnerségek tájékoztatási, közvetítési és munkaerő-felvételi szolgáltatásokat nyújtanak. Emellett figyelemmel kísérik a mobilitási folyamatokat és a határmenti régiók munkavállalóinak mobilitási nehézségeit, amelyek kulcsfontosságú elemek a valódi európai uniós munkaerőpiac fejlődésében.

A partnerségek közül néhányat a foglalkoztatás és szociális innováció európai programjából (EaSI) finanszíroznak. Az EaSI által finanszírozott, határokon átnyúló EURES partnerségekről bővebb tájékoztatás lentebb található.

Az EURES portál tájékoztatást nyújt a határ menti ingázók helyzetéről. Akár részt vesznek határokon átnyúló partnerségekben, akár nem, az EURES alkalmazottak segítséget és útmutatást nyújthatnak az egyik tagállamban élő és egy másikban dolgozó munkavállalók számára.