• Događaji

Istražite europsko tržište rada

Trenutačno vas čeka 3,566,194 slobodnih radnih mjesta!

Pridružite se EURES-ovu tržištu rada!

Omogućite jednom od 4,750 poslodavaca prijavljenih na portalu EURES-a da vas pronađe – izradite svoj profil na portalu EURES-a i životopis na mreži.

Pet promjena koje su poduzeća provela u pandemiji koje će se trajno primjenjivati

Način rada kao i mjesta s kojih radimo naglo su se promijenili kad se početkom 2020. proširila pandemija bolesti COVID-19. Ovdje ćemo razmotriti koje će se od tih promjena i dalje primjenjivati nakon što se ukinu sva ograničenja.

Arts, entertainment and recreation UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA Agriculture, forestry and fishing POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE Administrative and support service activities ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI Electricity, gas, steam and air conditioning supply OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA EURES Portal EURES Portal Employers Poslodavci Financial and insurance activities FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA Water supply, sewerage, waste management and remediation activities OPSKRBA VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOST Human health and social work activities DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI Accommodation and food service activities DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE Jobseekers Tražitelji posla Labour market news/mobility news Labour market news/mobility news Mining and quarrying RUDARSTVO I VAĐENJE Transportation and storage PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE Living and Working Život i rad Manufacturing PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA Construction GRAĐEVINARSTVO News/reports/statistics News/reports/statistics Public administration and defence; compulsory social security JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Other service activities OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA, DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVO Recruiting trends Recruiting trends Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA Real estate activities POSLOVANJE NEKRETNINAMA Professional, scientific and technical activities STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI Education OBRAZOVANJE DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI Activities of extraterritorial organisations and bodies DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

17/09/2021

Pročitajte više >>


"ako vam je potreban netko tko će biti na vašoj strani, netko tko može kontaktirati s pravim ljudima u svim europskim zemljama i tko vam zbilja, i to bez naknade, može pomoći da pronađete posao – pokucajte na vrata EURES-ova savjetnika!"

Viola de Carlo, Italija