• Događaji

Istražite europsko tržište rada

Trenutačno vas čeka 2,702,105 slobodnih radnih mjesta!

Pridružite se EURES-ovu tržištu rada!

Omogućite jednom od 4,970 poslodavaca prijavljenih na portalu EURES-a da vas pronađe – izradite svoj profil na portalu EURES-a i životopis na mreži.

Finding employment in Ireland with EURES: The stories of two Finns

Julia Maanawadu, 25, and Tuomas Lahtinen, 18, are two Finns who found an employment opportunity in Ireland before the pandemic, thanks to a collaboration between EURES Finland and EURES Ireland. During their time on the green island, they gained valuable professional skills, unforgettable experiences, and new friendships.

Arts, entertainment and recreation UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA Agriculture, forestry and fishing POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO Information and communication INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE Administrative and support service activities ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI Electricity, gas, steam and air conditioning supply OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA EU toolbox for mobility EU toolbox for mobility EURES Network Mreža EURES EURES Portal EURES Portal EURES best practice EURES best practice EURES training EURES training Employers Poslodavci External stakeholders External stakeholders Financial and insurance activities FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA Finland Finska Water supply, sewerage, waste management and remediation activities OPSKRBA VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOST Human health and social work activities DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI Accommodation and food service activities DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE Jobseekers Tražitelji posla Mining and quarrying RUDARSTVO I VAĐENJE Learning opportunities Learning opportunities Transportation and storage PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE Living and Working Život i rad Manufacturing PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA Construction GRAĐEVINARSTVO Public administration and defence; compulsory social security JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Other service activities OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI Personal success stories Personal success stories Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA, DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVO Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA Real estate activities POSLOVANJE NEKRETNINAMA Professional, scientific and technical activities STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI Success stories Success stories Education OBRAZOVANJE DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI Ireland Irska Activities of extraterritorial organisations and bodies DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

05/03/2021

Pročitajte više >>


"Sometimes the best part of my job is that the chair swivels."

EURES Adviser


"ako vam je potreban netko tko će biti na vašoj strani, netko tko može kontaktirati s pravim ljudima u svim europskim zemljama i tko vam zbilja, i to bez naknade, može pomoći da pronađete posao – pokucajte na vrata EURES-ova savjetnika!"

Viola de Carlo, Italija