Cad is Drop'pin@EURES ann?


 

Is áit é Drop'pin@EURES a bhféadann cuideachtaí agus eagraíochtaí cur chun cinn agus cur i láthair a dhéanamh ar na deiseanna óige atá acu a dhíríonn ar chabhair a thabhairt do dhaoine óga san Eoraip dul isteach sa mhargadh saothair den chéad uair. I measc na ndeiseanna atá ar fáil ar an ardán digiteach cuimsítear printíseachtaí, tréimhsí oiliúna, cúrsaí ríomhfhoghlama, oiliúint teanga, tacaíocht soghluaisteachta, cóitseáil agus meantóireacht, etc.

Is cuma cén cineál deise atá á lorg agat chun cur le do chuid seansanna post a aimsiú san Eoraip, tá rud éigin le fáil duit in Drop’pin@EURES.

Ina theannta sin, éascaíonn Drop’pin@EURES deiseanna don óige a mheaitseáil le próifíl an ógánaigh is fearr a oireann dóibh trí rochtain a sholáthar ar líon mór cuardaitheoirí poist oilte ar fud na hEorpa. Ar an ardán, féadfaidh fostóirí teacht ar an duine is oiriúnaí trí bhrabhsáil a dhéanamh ar CVanna iarrthóirí ionchasacha ar líne. Leis an áis féadfaidh eagraíochtaí deiseanna don óige a phostáil ar an tairseach go díreach agus go héasca agus féadfaidh baill óga EURES ó gach cearn den Eoraip iad a fheiceáil.

 

Nua: Áiteanna ar oscailt anois le haghaidh printíseachtaí agus tréimhsí oiliúna ar thairseach EURES!

 

Is taithí iontach é do shaoránaigh Eorpach de gach aois cónaí agus oibriú i dtír eile, agus féadfar scileanna nua a shealbhú le linn a bheith ag foghlaim faoi chultúr eile agus ag bualadh le daoine nua. Léirítear gach post atá cláraithe go poiblí ar thairseach EURES ar fud an Aontais Eorpaigh.

Amach anseo, cumhdófar ar thairseach EURES printíseachtaí agus tréimhsí oiliúna íoctha sna Ballstáit AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua agus san Eilvéis. Inniu féin tiocfaidh tú ar chuid mhór printíseachtaí agus tréimhsí oiliúna ar thairseach EURES, agus beidh tuilleadh deiseanna le feiceáil air go luath.  

Féach ar na suíomhanna atá ar fáil tríd na focail “printíseacht”, “tréimhse oiliúna” nó “socrúchán oibre” a chur isteach sa réimse cuardaigh thíos. Chun teacht ar fhéidearthachtaí eile, féach ar na suíomhanna atá ar oscailt le haghaidh printíseachtaí agus tréimhsí oiliúna i   rannóg na bpost EURES ghinearálta .

Má theastaíonn tuilleadh comhairle uait maidir leis seo, téigh i dteagmháil le Comhairleoir ó do Bhallstát EURES .

D’fhonn tacú le fostóirí teacht ar an iarrthóir ceart, tá seicliosta curtha ar fáil ag an gCoimisiún d’fhostóirí chun iad a threorú tríd an bpróiseas. Má leantar an seicliosta seo féadfar cur leis na seansanna chun caidreamh rathúil oibre a dhéanamh agus toradh rathúil do gach duine lena mbaineann.

Más spéis leat printíseachtaí agus tréimhsí oiliúna féach ar an scéim soghluaisteachta AE Do chéad phost EURES a d’fhéadfadh a bheith ina ábhar spéise duit freisin.

 

Cad is an tionscnamh cúrsaí oiliúna Digital Opportunity ann?

Is tionscadal píolótach é an Digital Opportunity ina gcuirfear cúrsaí oiliúna trasteorann ar fáil idir 2018 agus 2020 do suas le 6,000 mac léinn agus duine a bhain céim amach le déanaí. Déanfaidh na daoine faoi oiliúint sa Digital Opportunity a gcuid scileanna digiteacha a neartú i réimsí amhail cibearshlándáil, mórshonraí, teicneolaíocht chandamach, meaisínfhoghlaim, margaíocht dhigiteach agus forbairt bhogearraí. Cuirfear tús leis na chéad chúrsaí oiliúna i Meitheamh 2018 agus gheobhaidh na daoine faoi oiliúint liúntas de thart ar EUR 500 in aghaidh na míosa. Beidh an tionscadal píolótach maoinithe ag Fís 2020 agus curtha i bhfeidhm trí Erasmus+.

Faigh amach faoi thréimhsí oiliúna Digital Opportunity anseo le páirt a ghlacadh! anseo le páirt a ghlacadh!