• Imeachtaí

Airteagail Nuachta


Aimsigh do nuacht

Ceithre leid le haghaidh CV a scríobh nuair atá easpa taithí agat


An dóigh ar féidir le fostóirí aghaidh a thabhairt ar an éagothroime inscne ar chruthaigh COVID-19 í

De bharr COVID-19, cuireadh dlús mór leis an mbogadh i dtreo socruithe solúbtha oibre. Chun oiriúnú don ‘ghnáthshaol nua’, tá cuid mhór fostóirí ag déanamh athruithe fadtéarmacha ar a straitéisí don áit oibre. Mar sin féin, tá sé tábhachtach go ndéanfadh siad breithniú freisin ar an difear a dhéanfaidh a samhail don áit oibre amach anseo do chomhionannas inscne.

Léigh a thuilleadh >>

24/02/2021


Ceithre earnáil fostaíochta a bhfuil an-éileamh orthu mar thoradh ar phaindéim COVID-19

Tá paindéim COVID-19 freagrach as an-chur isteach agus rinne sí difear ollmhór don mhargadh saothair. Cé go bhfuil roinnt earnálacha thíos leis an ngéarchéim, tá a lán earnálacha eile ag baint leas aisti. Féach na ceithre earnáil fostaíochta is mó dár gcuid a bhfuil an-éileamh orthu mar thoradh ar an bpaindéim.

Léigh a thuilleadh >>

19/02/2021


The future of work: Teaching professionals

The Skills Forecast from Cedefop allows us to imagine how the world of work might look in 10 years’ time by forecasting future employment trends. In this series of articles, we look at the potential challenges and changes facing certain professions between now and 2030.

Léigh a thuilleadh >>

29/01/2021


5 tips for a healthy work-life balance during winter COVID-19 restrictions


My EURES story: Edvinas Ulinskas


Returning to Poland? Let EURES help you

Labour mobility is often associated with jobseekers moving abroad for work. However, for some mobile workers returning back home can be as tough as relocating to a new country. We asked Katarzyna Kawka-Kopeć from the National Coordination Office in Poland about how they support returning mobile workers.

Léigh a thuilleadh >>

11/12/2020


How to prepare for your move abroad


Top tips for onboarding new international employees


How to recruit effectively with EURES during the pandemic


séanadh

"Focus on…" altanna a bhfuil sé mar aidhm acu eolas a chur ar fáil d'úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair reatha agus treochtaí chun díospóireacht a spreagadh. Ní gá go mbaineann na haltanna le dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.