• Imeachtaí

Airteagail Nuachta


Aimsigh do nuacht

Obair thar lear le linn paindéime: Scéal chef Beilgeach san Fhionlainn

D’ainneoin a sheacht ndícheall a dhéanamh, níor éirigh le Ahmed, 35 bliain d’aois, post a fháil mar chef sa Bhruiséil, a chathair féin, le linn na paindéime. Mar sin, nuair a tairgeadh deis dó taithí ghairmiúil a ghnóthú i dtír eile, ní raibh drogall ar bith air an deis sin a thapú. A bhuí le EURES na Bruiséile, fuair Ahmed post roimh i bhfad sa Laplainn – áit ghalánta atá ar an réigiún is faide ó thuaidh san Fhionlainn.

Léigh a thuilleadh >>

07/05/2021


Sé leid chun an chonair ghairme cheart a aimsiú


An bhfuil tú ag lorg poist i dtír eile le linn paindéime? Léiríonn eispéireas Amandine gur féidir leat ceann a fháil

Bhí fonn ar Amandine obair i dtír eile ó bhí sí óg. Thosaigh an cuardaitheoir poist Beilgeach seo cúrsa oiliúna i Maidrid, an Spáinn, go luath sa bhliain 2020. Ach ba ghá di filleadh abhaile tamaillín ina dhiaidh sin de dheasca phaindéim COVID-19. Dá ainneoin sin, bhain Amandine triail eile as agus fuair sí deis ghairmiúil nua in Valencia.

Léigh a thuilleadh >>

26/04/2021


Aire a thabhairt do dhaoine scothaosta sa Ghearmáin: Scéal Sara agus Aitor

Cosúil le cuid mhór tíortha eile AE, tá ganntanas cúramóirí cáilithe do dhaoine scothaosta sa Ghearmáin le blianta fada anuas. Chinn EURES na Gearmáine aghaidh a thabhairt ar an nganntanas sin trí thionscadal ina gcomhcheanglaítear an obair agus an ghairmoiliúint le chéile san earnáil cúraim gheiriatraigh. Ba iad Sara agus Aitor beirt de na rannpháirtithe sa tionscadal sin.

Léigh a thuilleadh >>

12/04/2021


Ceithre ní ba cheart a bheith ar eolas agat faoi obair shéasúrach sa bhliain 2021


Cúig scéal insprioráideacha ón gcomórtas grianghraf Reactivate

Ó seoladh é sa bhliain 2016 i leith, chabhraigh an tionscnamh Reactivate le breis agus 750 duine post nó cúrsa oiliúna a fháil in AE. Chun aghaidh daoine a chur leis na staitisticí, d’fhógair an fhoireann Reactivate comórtas grianghraf sula raibh an phaindéim ann inar iarradh ar dhaoine a n-eispéireas sa scéim um shoghluaisteacht ó phost go chéile a chomhroinnt.

Léigh a thuilleadh >>

12/03/2021


Ceithre leid le haghaidh CV a scríobh nuair atá easpa taithí agat


The future of work: Teaching professionals

The Skills Forecast from Cedefop allows us to imagine how the world of work might look in 10 years’ time by forecasting future employment trends. In this series of articles, we look at the potential challenges and changes facing certain professions between now and 2030.

Léigh a thuilleadh >>

29/01/2021


5 tips for a healthy work-life balance during winter COVID-19 restrictions


My EURES story: Pedro Miguel

As part EURES’ 25th birthday celebrations, jobseekers were invited to share their EURES stories in return for the chance to win some great prizes. Over the new few months, we’ll be showcasing the winners and their experiences.

Léigh a thuilleadh >>

15/01/2021


séanadh

"Focus on…" altanna a bhfuil sé mar aidhm acu eolas a chur ar fáil d'úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair reatha agus treochtaí chun díospóireacht a spreagadh. Ní gá go mbaineann na haltanna le dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.