• Imeachtaí

Airteagail Nuachta


Aimsigh do nuacht

Obair thar lear le linn paindéime: Scéal chef Beilgeach san Fhionlainn

D’ainneoin a sheacht ndícheall a dhéanamh, níor éirigh le Ahmed, 35 bliain d’aois, post a fháil mar chef sa Bhruiséil, a chathair féin, le linn na paindéime. Mar sin, nuair a tairgeadh deis dó taithí ghairmiúil a ghnóthú i dtír eile, ní raibh drogall ar bith air an deis sin a thapú. A bhuí le EURES na Bruiséile, fuair Ahmed post roimh i bhfad sa Laplainn – áit ghalánta atá ar an réigiún is faide ó thuaidh san Fhionlainn.

Léigh a thuilleadh >>

07/05/2021


Sé leid chun an chonair ghairme cheart a aimsiú


Seolann an AE clár nua chun tacú le FBManna Eorpacha

Ar an 10 Márta, sheol an AE MobiliseSME – clár nua do FBManna. D’óstáil an clár seimineár gréasáin mar chuid den seoladh chun a mhíniú conas is féidir le gnólachtaí tairbhe a bhaint as páirt a ghlacadh. Léigh ar aghaidh chun tuilleadh eolais a fháil ar an gclár agus ar conas tairbhe a bhaint as.

Léigh a thuilleadh >>

31/03/2021


Ceithre ní ba cheart a bheith ar eolas agat faoi obair shéasúrach sa bhliain 2021


Cúig scéal insprioráideacha ón gcomórtas grianghraf Reactivate

Ó seoladh é sa bhliain 2016 i leith, chabhraigh an tionscnamh Reactivate le breis agus 750 duine post nó cúrsa oiliúna a fháil in AE. Chun aghaidh daoine a chur leis na staitisticí, d’fhógair an fhoireann Reactivate comórtas grianghraf sula raibh an phaindéim ann inar iarradh ar dhaoine a n-eispéireas sa scéim um shoghluaisteacht ó phost go chéile a chomhroinnt.

Léigh a thuilleadh >>

12/03/2021


Fostaíocht a aimsiú in Éirinn le EURES: Scéalta beirt Fhionlannach

Is iad Julia Maanawadu, 25 mbliana d’aois, agus Tuomas Lahtinen, 18 mbliana d’aois, beirt Fhionlannach a fuair deis fostaíochta in Éirinn in 2019, a bhuíochas do chomhoibriú idir EURES san Fhionlainn agus EURES in Éirinn. Le linn a gcuid ama ar an oileán glas, fuair siad scileanna gairmiúla luachmhara, bhí eispéireas dodhearmadta acu, agus bhuail siad le cairdeas nua.

Léigh a thuilleadh >>

05/03/2021


Ceithre leid le haghaidh CV a scríobh nuair atá easpa taithí agat


An dóigh ar féidir le fostóirí aghaidh a thabhairt ar an éagothroime inscne ar chruthaigh COVID-19 í

De bharr COVID-19, cuireadh dlús mór leis an mbogadh i dtreo socruithe solúbtha oibre. Chun oiriúnú don ‘ghnáthshaol nua’, tá cuid mhór fostóirí ag déanamh athruithe fadtéarmacha ar a straitéisí don áit oibre. Mar sin féin, tá sé tábhachtach go ndéanfadh siad breithniú freisin ar an difear a dhéanfaidh a samhail don áit oibre amach anseo do chomhionannas inscne.

Léigh a thuilleadh >>

24/02/2021


Ceithre earnáil fostaíochta a bhfuil an-éileamh orthu mar thoradh ar phaindéim COVID-19

Tá paindéim COVID-19 freagrach as an-chur isteach agus rinne sí difear ollmhór don mhargadh saothair. Cé go bhfuil roinnt earnálacha thíos leis an ngéarchéim, tá a lán earnálacha eile ag baint leas aisti. Féach na ceithre earnáil fostaíochta is mó dár gcuid a bhfuil an-éileamh orthu mar thoradh ar an bpaindéim.

Léigh a thuilleadh >>

19/02/2021


5 tips for a healthy work-life balance during winter COVID-19 restrictions


séanadh

"Focus on…" altanna a bhfuil sé mar aidhm acu eolas a chur ar fáil d'úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair reatha agus treochtaí chun díospóireacht a spreagadh. Ní gá go mbaineann na haltanna le dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.