• Imeachtaí

Airteagail Nuachta


Aimsigh do nuacht

Obair thar lear le linn paindéime: Scéal chef Beilgeach san Fhionlainn

D’ainneoin a sheacht ndícheall a dhéanamh, níor éirigh le Ahmed, 35 bliain d’aois, post a fháil mar chef sa Bhruiséil, a chathair féin, le linn na paindéime. Mar sin, nuair a tairgeadh deis dó taithí ghairmiúil a ghnóthú i dtír eile, ní raibh drogall ar bith air an deis sin a thapú. A bhuí le EURES na Bruiséile, fuair Ahmed post roimh i bhfad sa Laplainn – áit ghalánta atá ar an réigiún is faide ó thuaidh san Fhionlainn.

Léigh a thuilleadh >>

07/05/2021


Seolann an AE clár nua chun tacú le FBManna Eorpacha

Ar an 10 Márta, sheol an AE MobiliseSME – clár nua do FBManna. D’óstáil an clár seimineár gréasáin mar chuid den seoladh chun a mhíniú conas is féidir le gnólachtaí tairbhe a bhaint as páirt a ghlacadh. Léigh ar aghaidh chun tuilleadh eolais a fháil ar an gclár agus ar conas tairbhe a bhaint as.

Léigh a thuilleadh >>

31/03/2021


Cúig scéal insprioráideacha ón gcomórtas grianghraf Reactivate

Ó seoladh é sa bhliain 2016 i leith, chabhraigh an tionscnamh Reactivate le breis agus 750 duine post nó cúrsa oiliúna a fháil in AE. Chun aghaidh daoine a chur leis na staitisticí, d’fhógair an fhoireann Reactivate comórtas grianghraf sula raibh an phaindéim ann inar iarradh ar dhaoine a n-eispéireas sa scéim um shoghluaisteacht ó phost go chéile a chomhroinnt.

Léigh a thuilleadh >>

12/03/2021


Fostaíocht a aimsiú in Éirinn le EURES: Scéalta beirt Fhionlannach

Is iad Julia Maanawadu, 25 mbliana d’aois, agus Tuomas Lahtinen, 18 mbliana d’aois, beirt Fhionlannach a fuair deis fostaíochta in Éirinn in 2019, a bhuíochas do chomhoibriú idir EURES san Fhionlainn agus EURES in Éirinn. Le linn a gcuid ama ar an oileán glas, fuair siad scileanna gairmiúla luachmhara, bhí eispéireas dodhearmadta acu, agus bhuail siad le cairdeas nua.

Léigh a thuilleadh >>

05/03/2021


Ceithre leid le haghaidh CV a scríobh nuair atá easpa taithí agat


5 tips for a healthy work-life balance during winter COVID-19 restrictions


Returning to Poland? Let EURES help you

Labour mobility is often associated with jobseekers moving abroad for work. However, for some mobile workers returning back home can be as tough as relocating to a new country. We asked Katarzyna Kawka-Kopeć from the National Coordination Office in Poland about how they support returning mobile workers.

Léigh a thuilleadh >>

11/12/2020


How to recruit effectively with EURES during the pandemic


How EURES can help you recruit new hires in Europe


How EURES can help you find a job in Europe


séanadh

"Focus on…" altanna a bhfuil sé mar aidhm acu eolas a chur ar fáil d'úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair reatha agus treochtaí chun díospóireacht a spreagadh. Ní gá go mbaineann na haltanna le dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.