• Imeachtaí

Airteagail Nuachta


Aimsigh do nuacht

An bhfuil tú ag lorg poist i dtír eile le linn paindéime? Léiríonn eispéireas Amandine gur féidir leat ceann a fháil

Bhí fonn ar Amandine obair i dtír eile ó bhí sí óg. Thosaigh an cuardaitheoir poist Beilgeach seo cúrsa oiliúna i Maidrid, an Spáinn, go luath sa bhliain 2020. Ach ba ghá di filleadh abhaile tamaillín ina dhiaidh sin de dheasca phaindéim COVID-19. Dá ainneoin sin, bhain Amandine triail eile as agus fuair sí deis ghairmiúil nua in Valencia.

Léigh a thuilleadh >>

26/04/2021


Aire a thabhairt do dhaoine scothaosta sa Ghearmáin: Scéal Sara agus Aitor

Cosúil le cuid mhór tíortha eile AE, tá ganntanas cúramóirí cáilithe do dhaoine scothaosta sa Ghearmáin le blianta fada anuas. Chinn EURES na Gearmáine aghaidh a thabhairt ar an nganntanas sin trí thionscadal ina gcomhcheanglaítear an obair agus an ghairmoiliúint le chéile san earnáil cúraim gheiriatraigh. Ba iad Sara agus Aitor beirt de na rannpháirtithe sa tionscadal sin.

Léigh a thuilleadh >>

12/04/2021


Seolann an AE clár nua chun tacú le FBManna Eorpacha

Ar an 10 Márta, sheol an AE MobiliseSME – clár nua do FBManna. D’óstáil an clár seimineár gréasáin mar chuid den seoladh chun a mhíniú conas is féidir le gnólachtaí tairbhe a bhaint as páirt a ghlacadh. Léigh ar aghaidh chun tuilleadh eolais a fháil ar an gclár agus ar conas tairbhe a bhaint as.

Léigh a thuilleadh >>

31/03/2021


Ceithre ní ba cheart a bheith ar eolas agat faoi obair shéasúrach sa bhliain 2021


Cúig scéal insprioráideacha ón gcomórtas grianghraf Reactivate

Ó seoladh é sa bhliain 2016 i leith, chabhraigh an tionscnamh Reactivate le breis agus 750 duine post nó cúrsa oiliúna a fháil in AE. Chun aghaidh daoine a chur leis na staitisticí, d’fhógair an fhoireann Reactivate comórtas grianghraf sula raibh an phaindéim ann inar iarradh ar dhaoine a n-eispéireas sa scéim um shoghluaisteacht ó phost go chéile a chomhroinnt.

Léigh a thuilleadh >>

12/03/2021


An dóigh ar féidir le fostóirí aghaidh a thabhairt ar an éagothroime inscne ar chruthaigh COVID-19 í

De bharr COVID-19, cuireadh dlús mór leis an mbogadh i dtreo socruithe solúbtha oibre. Chun oiriúnú don ‘ghnáthshaol nua’, tá cuid mhór fostóirí ag déanamh athruithe fadtéarmacha ar a straitéisí don áit oibre. Mar sin féin, tá sé tábhachtach go ndéanfadh siad breithniú freisin ar an difear a dhéanfaidh a samhail don áit oibre amach anseo do chomhionannas inscne.

Léigh a thuilleadh >>

24/02/2021


Ceithre earnáil fostaíochta a bhfuil an-éileamh orthu mar thoradh ar phaindéim COVID-19

Tá paindéim COVID-19 freagrach as an-chur isteach agus rinne sí difear ollmhór don mhargadh saothair. Cé go bhfuil roinnt earnálacha thíos leis an ngéarchéim, tá a lán earnálacha eile ag baint leas aisti. Féach na ceithre earnáil fostaíochta is mó dár gcuid a bhfuil an-éileamh orthu mar thoradh ar an bpaindéim.

Léigh a thuilleadh >>

19/02/2021


The future of work: Teaching professionals

The Skills Forecast from Cedefop allows us to imagine how the world of work might look in 10 years’ time by forecasting future employment trends. In this series of articles, we look at the potential challenges and changes facing certain professions between now and 2030.

Léigh a thuilleadh >>

29/01/2021


Returning to Poland? Let EURES help you

Labour mobility is often associated with jobseekers moving abroad for work. However, for some mobile workers returning back home can be as tough as relocating to a new country. We asked Katarzyna Kawka-Kopeć from the National Coordination Office in Poland about how they support returning mobile workers.

Léigh a thuilleadh >>

11/12/2020


Top tips for onboarding new international employees


séanadh

"Focus on…" altanna a bhfuil sé mar aidhm acu eolas a chur ar fáil d'úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair reatha agus treochtaí chun díospóireacht a spreagadh. Ní gá go mbaineann na haltanna le dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.