Airteagail Nuachta


An bhfuil tú 35 bliana d’aois nó níos sine? An bhfuil tú dífhostaithe? Cuir borradh faoi do ghairm le tacaíocht ó Reactivate

Ní do dhaoine atá ar bhriseadh bliana nó do chéimithe nua amháin atá fostaíocht thar lear. Is scéim soghluaisteachta fostaíochta de chuid an Aontais Eorpaigh é “Reactivate”, agus é mar aidhm leis tacaíocht a thabhairt d’oibrithe aosta deiseanna nua a shaothrú.

Léigh a thuilleadh >>

27/07/2017


5 apps for a more effective workday


Meet the EURES Spain team!


300 SMEs find perfect match through exchange scheme


The hiring process of NGOs: how to recognise the right talent for you!

Many people like the idea of working for a non-governmental organisation (NGO), making any open position a popular one. With so many potential employees to choose from, how can your NGO find the right talent to drive your organisation forward?

Léigh a thuilleadh >>

11/07/2017


Faigheann speisialtóir TF Spáinneach tús nua sa Ghearmáin


NGOs: What, why and where?

You’ve probably come across the acronym ‘NGO’ on Drop’pin@EURES, EURES itself and various other job-related websites. But what are NGOs, why would you want to work for one and where can you find out more?

Léigh a thuilleadh >>

04/07/2017


Cáilíocht agus cainníocht ar fáil ag aonach poist sa tSlóvaic


Na nithe ba cheart agus nár cheart duit a dhéanamh agus gnó á bhunú agat – bí páirteach sa chluiche

Tá meon iomaíoch ag teastáil agus gnó á bhunú. Ar a lán bealaí, tá sé cosúil le foireann rathúil spóirt a stiúradh. Tosaímis ag obair, mar sin!

Léigh a thuilleadh >>

27/06/2017


Aontaí post: an leas is fearr a bhaint as do chuid ama

Tá aonach post ar mhaith leat freastal air aimsithe agat agus tá an próiseas clárúcháin curtha i gcrích agat (más gá!) Cad é an chéad chéim eile? D’fhéadfadh go mbeifeá den tuairim gur leor é freastal ar an imeacht ach, dá mba mhaith leat an leas is fearr a bhaint as aonach post agus do chuid ama a úsáid go héifeachtach, d’fhéadfadh gurbh fhearr pleanáil roimh ré a dhéanamh...

Léigh a thuilleadh >>

22/06/2017


séanadh

"Focus on…" altanna a bhfuil sé mar aidhm acu eolas a chur ar fáil d'úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair reatha agus treochtaí chun díospóireacht a spreagadh. Ní gá go mbaineann na haltanna le dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.