Airteagail Nuachta


Deiseanna á gcur ar fáil sa Ghearmáin mar gheall ar Do chéad phost EURES

Laistigh de sheacht mí, chuidigh foireann de chuid Do chéad phost EURES (YfEj) i nDeisceart na Gearmáine le 65 cuardaitheoir óga poist as an nGréig, as an Spáinn, as an Rómáin agus as an bPortaingéil deiseanna nua a aimsiú san earnáil chúraim sláinte agus i bhFiontair Bheaga agus Mheánmhéide a sholáthraíonn cúram do dhaoine aosta.

Léigh a thuilleadh >>

06/05/2015


Ag cuidiú le dearthóirí óga Sualannacha gairmeacha a chur ar bun

Is minic a fheidhmíonn earcaíocht san earnáil dhearaidh go difriúil ó réimsí eile gnó. D'fhéadfadh deiseanna a bheith ann gan fhógraíocht a bheith déanta ina leith, agus b'fhéidir nach dtuigfeadh fostóirí go bhfuil dearthóir ag teastáil uathu go dtí go bhfuil a gcuid oibre feicthe acu.

Léigh a thuilleadh >>

06/05/2015


Taispeántas grianghrafadóra mar gheall ar chomhairle EURES

Is ionann an earnáil chruthaitheachta agus chultúrtha agus 4.2% de OTI (GDP) an AE, agus fostaíonn sí seacht milliún duine go neasach, go príomha i ngnólachtaí beaga, de réir tuarascála a foilsíodh in 2014. Ach, níl an riachtanas i ndáil le hobair chruthaitheachta nó ealaíonta chomh soiléir is atá sé laistigh d'earnálacha eile agus, dá bhrí sin, ní bhíonn an patrún céanna earcaíochta ann. Mar sin, ní mór do Chomhairleoirí EURES cur chuige éagsúil a ghlacadh i ndáil le healaíontóirí a mheaitseáil le deiseanna.

Léigh a thuilleadh >>

05/05/2015


Get your skills and personality across in long-distance interviews

Skype, Google Hangouts or Netop Live Guide – more and more these online communication channels are becoming a place for job seekers to convince employers that they are the perfect fit for the vacancy. Phone interviews are also growing ever more popular.

Léigh a thuilleadh >>

17/04/2015


Oibrithe níos sine ag imeacht thar lear - taithí acu agus iad réadúil

Is féidir gur buntáiste é taithí ar an margadh fostaíochta, ach is féidir leis cur i gcoinne fostóirí féideartha freisin. Féadann sé bheith níos costasaí le hoibrithe atá níos sine a fhostú agus i ngeilleagar spealta, is minic a roghnaítear daoine óga leath-oilte a bhíonn níos saoire. Nuair a bhíonn laghdú i réimse na bpost atá ar fáil duit i do thír féin, is féidir gur rogha mhaith í aistriú go tír eile le cuidiú Líonra EURES.

Léigh a thuilleadh >>

17/04/2015


Not happy with the pay at home? Look further afield!

Research conducted by the WageIndicator Foundation compares how much workers in various countries earn, by hour, for the same job. A tool can be used to check out the differences, by profession and shows at a glance, which countries pay the most.

Léigh a thuilleadh >>

17/04/2015


Sweden the land of opportunity for Finnish IT jobseekers

When Nokia in Finland announced redundancies last summer, many Finnish IT workers were left in a worrying position. At the same time, Sweden's growing tech sector struggled to fill vacancies. Spotting this mismatch, EURES Sweden and Finland began a major recruitment drive to do the match, culminating in a successful Job Day in December.

Léigh a thuilleadh >>

17/04/2015


Travel may broaden the mind, but working abroad makes you smarter!

Working abroad, dealing with new cultures, learning new languages – all that quick thinking gives your brain a good workout. A series of studies show that people working or studying abroad outperform others when it comes to creative thinking and problem solving.

Léigh a thuilleadh >>

17/04/2015


CVs – getting the right balance between self-promotion and honesty

Did you hear about the man travelling to a job interview on the tube, who swore at a fellow passenger getting out of the carriage? He got to his interview only to find that the man he had been rude to was sitting opposite him, as his interviewer. He didn't get the job.

Léigh a thuilleadh >>

17/04/2015


EURES Slovenia helps Manca Müller into her ideal job

Surrounded by students, Manca Müller is in her element. Having left her home in Slovenia to try out a Danish folk high school as a pupil, she was sad to leave at the end of the term. Just one year later she was back as a teaching assistant and now has a permanent position with the school's administration. ‘EURES Slovenia gave me the support and confidence I needed to tackle the red tape and make the move', says Müller.

Léigh a thuilleadh >>

17/04/2015séanadh

"Focus on…" altanna a bhfuil sé mar aidhm acu eolas a chur ar fáil d'úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair reatha agus treochtaí chun díospóireacht a spreagadh. Ní gá go mbaineann na haltanna le dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.