Airteagail Nuachta


Aontaí post: an leas is fearr a bhaint as do chuid ama

Tá aonach post ar mhaith leat freastal air aimsithe agat agus tá an próiseas clárúcháin curtha i gcrích agat (más gá!) Cad é an chéad chéim eile? D’fhéadfadh go mbeifeá den tuairim gur leor é freastal ar an imeacht ach, dá mba mhaith leat an leas is fearr a bhaint as aonach post agus do chuid ama a úsáid go héifeachtach, d’fhéadfadh gurbh fhearr pleanáil roimh ré a dhéanamh...

Léigh a thuilleadh >>

22/06/2017


Sweden invites Greek health specialists to move north

A successful employment concept is encouraging healthcare workers to swap Greece for Sweden. The biannual Swedish Week is held in Athens and Thessaloniki, with the latest edition taking place last month, and cooperation between the two countries goes back a long way.

Léigh a thuilleadh >>

20/06/2017


Aonach post nach bhfuil ach cliceáil ar chnaipe ar shiúl uait: Saineolaithe teicneolaíochta faisnéise ó gach cearn den Eoraip páirteach i Lá Fostaíochta Eorpach ar Líne na hÉireann

Samhlaigh gur cuardaitheoir poist thú a bhfuil cúlra agat i mbogearraí/teicneolaíocht faisnéise (TF) nó a bhfuil scileanna seirbhíse gnó agat agus tú ag iarraidh do ghairm a fhorbairt. Cá rachfá chun deiseanna nua a chuardach? Is beag seans go mbeifeá ag brabhsáil bileog ag aonach post. Ina ionad sin, is dóigh gur ar an Idirlíon a dhéanfá an chuid is mó de do thaighde, nó do thaighde go léir fiú.

Léigh a thuilleadh >>

14/06/2017


Maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE)

Ba le tacaíocht ó Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) a d’éirigh le beagnach 10 milliún Eorpach post a fháil idir na blianta 2007 agus 2014. Ós rud é go bhfuil an Ciste ag ceiliúradh chomóradh 60 bliain a bhunaithe i mbliana, shíleamar gur mithid dúinn scrúdú níos mine a dhéanamh ar an dóigh a bhfeidhmíonn CSE, ar na cineálacha tacaíochta atá ar fáil uaidh agus ar conas is féidir leat páirt a ghlacadh ann…

Léigh a thuilleadh >>

13/06/2017


An bhuntreoir maidir le líonrú

Is é an aidhm atá le líonrú ná caidreamh a chothú, d’ainm a chur chun cinn agus rochtain a fháil ar dheiseanna a bhféadfadh nach bhfeicfí iad i ngnáthchuardach fostaíochta ar líne. Tá lear nithe ann nach mór a bhreithniú, go háirithe nuair atáthar ag freastal ar imeacht líonraithe i ndáiríre. Dá bhrí sin, tá an próiseas ar fad miondealaithe againn ina thrí phríomhchéim chun cabhrú leat ullmhú, do chuid ama a úsáid go críonna agus an leas is fearr a bhaint as an imeacht.

Léigh a thuilleadh >>

08/06/2017


Filleadh abhaile: Saol na bhfillithe ar an bPolainn á dhéanamh níos éasca

Is nós nádúrtha le daoine taisteal agus iad féin a athlonnú agus a bheochan. Chun an fhírinne a rá, is é ceann de na fothorthaí ar an domhandú go mbímid ag bogadh i gcónaí. Tá a mhalairt ar fad ag tarlú le tamall anuas, áfach. Ar na saolta seo, bíonn ar intinn ag níos mó agus níos mó Polannach a chónaíonn thar lear dul abhaile. Cé go bhfuil sé de nós acu le 15 bliana anuas an tír a fhágáil chun triall ar fhéar glas na gcnoc i bhfad uathu, tarlaíonn sé go bhfuil Polannaigh ar lorg oibre ina dtír dhúchais arís. San am atá thart, ba ghnách a fhiafraí díobh cén fáth ar mhaith leo filleadh abhaile. Sa lá atá inniu ann, is gnách a fhiafraí díobh cén uair a dhéanfaidh siad amhlaidh...

Léigh a thuilleadh >>

07/06/2017


Actiris spreading the good news of Your First EURES Job in Brussels

In December 2016, EURES collaborators at Actiris took to the streets of Brussels to promote the job mobility programme, Your First EURES Job (YFEJ). Actiris International is the international arm of the Brussels Public Employment Service, Actiris, who are one of the partners supporting the EURES endeavour.

Léigh a thuilleadh >>

01/06/2017


What can networking do for me?

Skills and experience are an essential part of any successful career. But as competition for jobs grows fiercer in our modern world, the old saying “It’s not what you know, it’s who you know,” is gaining greater significance. Networking can give you the edge over the competition and help to open doors that you may not have even known existed.

Léigh a thuilleadh >>

30/05/2017


Investing in Europe’s youth is investing in Europe’s future

As former US President John F. Kennedy once said, “The future promise of any nation can be directly measured by the present prospects of its youth.” Kennedy may have been talking about the United States, but the sentiment is one that can be applied to any EU Member State and the future of Europe as a whole. With the European Commission recently reaffirming its commitment to investing in young people, we look at why this is such an important issue, why investing in Europe’s youth is investing in Europe’s future and how your business or organisation can get involved.

Léigh a thuilleadh >>

24/05/2017


Fortune favours the brave: the story of one Romanian car dealer in Sweden

There is never a bad time to reboot your career in a foreign country. At any rate, Nicolae Cazanescu seems to think so. When his 17-year career in dealing cars needed a fresh coat of paint, he turned to EURES Romania to help him tailor his international job search. And within the space of just 2 months, he already has a story to share.

Léigh a thuilleadh >>

23/05/2017


séanadh

"Focus on…" altanna a bhfuil sé mar aidhm acu eolas a chur ar fáil d'úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair reatha agus treochtaí chun díospóireacht a spreagadh. Ní gá go mbaineann na haltanna le dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.