• Imeachtaí

Fiosraigh margadh fostaíochta na hEorpa!

2,536,286 post ag feitheamh duit faoi láthair!

Bí páirteach i margadh fostaíochta EURES!

Ceadaigh ceann de na 5,124 fostóir atá cláraithe le EURES tú a aimsiú trí do phróifíl EURES a shainmhíniú agus CV ar líne a chruthú.

5 tips for a healthy work-life balance during winter COVID-19 restrictions

The winter months can leave you feeling less motivated and spending more time at home. This can make it hard to maintain a healthy work-life balance, and COVID-19 restrictions don’t help. Check out our top 5 tips for managing winter restrictions!

Arts, entertainment and recreation NA HEALAÍONA, SIAMSAÍOCHT AGUS ÁINEAS Agriculture, forestry and fishing TALMHAÍOCHT, FORAOISEACHT AGUS IASCAIREACHT Business /Entrepreneurship Business /Entrepreneurship Information and communication FAISNÉIS AGUS CUMARSÁID Administrative and support service activities GNÍOMHAÍOCHTAÍ RIARACHÁIN AGUS SEIRBHÍSE TACAÍOCHTA Electricity, gas, steam and air conditioning supply SOLÁTHAR LEICTREACHAIS, GÁIS, GAILE AGUS AERCHÓIRITHE EURES Portal EURES Portal EURES training EURES training Employers Fostóirí Europa Eoraip Financial and insurance activities GNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS AGUS ÁRACHAIS Water supply, sewerage, waste management and remediation activities SOLÁTHAR UISCE, SÉARCHAS, BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ FEABH Human health and social work activities GNÍOMHAÍOCHTAÍ SLÁINTE DAONNA AGUS OBAIR SHÓISIALTA Hints and tips Hints and tips Accommodation and food service activities GNÍOMHAÍOCHTAÍ CÓIRÍOCHTA AGUS SEIRBHÍSE BIA Jobseekers Cuardaitheoirí Poist Mining and quarrying MIANADÓIREACHT AGUS CAIRÉALÚ Learning opportunities Learning opportunities Transportation and storage IOMPAR AGUS STÓRAS Living and Working Maireachtáil & Obair Manufacturing DÉANTÚSAÍOCHT Construction TÓGÁIL Public administration and defence; compulsory social security RIARACHÁN POIBLÍ AGUS COSAINT; SLÁNDÁIL SHÓISIALACH ÉIGEANTACH Other service activities GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEIRBHÍSE EILE Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services GNÍOMHAÍOCHTAÍ TEAGHLACH MAR FHOSTÓIRÍ, GNÍOMHAÍOCHTAÍ TEAGHLACH A THÁIRGÍO Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles MÓRDHÍOL AGUS MIONDÍOL; DEISIÚ MÓTARFHEITHICLÍ AGUS GLUAISROTHAR Real estate activities GNÍOMHAÍOCHTAÍ EASTÁIT RÉADAIGH Professional, scientific and technical activities GNÍOMHAÍOCHTAÍ GAIRMIÚLA, EOLAÍOCHA AGUS TEICNIÚLA Education OIDEACHAS Youth Youth Activities of extraterritorial organisations and bodies GNÍOMHAÍOCHTAÍ DE CHUID EAGRAÍOCHTAÍ AGUS COMHLACHTAÍ SEACH-CHRÍCHE

22/01/2021

Léigh a thuilleadh >>


"Sometimes the best part of my job is that the chair swivels."

EURES Adviser


"If you want people who are on your side, with good contacts in all the European countries and can really help you find work, for free, then knock on the door of a EURES adviser!"

Viola de Carlo, Italy