Oibrigh áit ar bith san Eoraip

Cuardaigh. Aimsigh. Meaitseáil.

EURES go hachomair

Free. Multilingual. Human Network

Launched in 1994, EURES is a European cooperation network of employment services, designed to facilitate the free movement of workers. The network has always worked hard to ensure that European citizens can benefit from the same opportunities, despite language barriers, cultural differences, bureaucratic challenges, diverse employment laws and a lack of recognition of educational certificates across Europe.

Buaicphointí

Bí i do bhall nó ina pháirtí EURES

Rinneadh athchóiriú a chumhdaítear i Rialachán (AE) 2016/589 (Rialachán EURES) ar EURES ansin chun é a dhéanamh níos láidre agus níos éifeachtúla mar ionstraim a bhfuil mar aidhm léi saorghluaiseacht a éascú agus feabhas a chur ar fheidhmiú mhargadh saothair na hEorpa.

Glac páirt