Warning
Mar gheall ar obair riachtanach chothabhála, ní bheidh an tairseach EURES ar fáil ó 12/08/2020 19:00 go dtí 13/08/2020 0:00 (Am na Bruiséile). Ár leithscéal faoin míchaoithiúlacht.

Announcement
Nuacht atá díreach ag teacht isteach - Tá an Coimisiún Eorpach tar éis treoirlínte a ghlacadh chun cosaint oibrithe séasúracha san AE a áirithiú, i gcomhthéacs phaindéim an choróinvíris. Sa doiciméad tugtar treoir do na húdaráis náisiúnta, don chigireacht saothair agus do chomhpháirtithe sóisialta chun cearta, sláinte agus sábháilteacht oibrithe séasúracha a áirithiú agus chun a chinntiú go gurb eol d’oibrithe séasúracha a gcearta. Tá tuilleadh eolais anseo.

Announcement
“Tá an ráiteas maidir le cosaint sonraí EURES agus na téarmaí agus coinníollacha sonracha tugtha cothrom le dáta an 09/06/2020. Tá siad le fáil anseo.

Announcement
Ón 01/02/2020 amach, níl an Ríocht Aontaithe ina ball den Aontas Eorpach a thuilleadh. Mar sin féin, de bharr an chomhaontaithe um tharraingt siar idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, leantar le saorghluaiseacht oibrithe idir an Ríocht Aontaithe agus na Ballstáit, lena n-áirítear soláthar seirbhísí EURES, le linn idirthréimhse a théann faoi láthair go dtí 31/12/2020.

Oibrigh áit ar bith san Eoraip

Cuardaigh. Aimsigh. Meaitseáil.

EURES go hachomair

Free. Multilingual. Human Network

Launched in 1994, EURES is a European cooperation network of employment services, designed to facilitate the free movement of workers. The network has always worked hard to ensure that European citizens can benefit from the same opportunities, despite language barriers, cultural differences, bureaucratic challenges, diverse employment laws and a lack of recognition of educational certificates across Europe.

Buaicphointí

Bí i do bhall nó ina pháirtí EURES

Rinneadh athchóiriú a chumhdaítear i Rialachán (AE) 2016/589 (Rialachán EURES) ar EURES ansin chun é a dhéanamh níos láidre agus níos éifeachtúla mar ionstraim a bhfuil mar aidhm léi saorghluaiseacht a éascú agus feabhas a chur ar fheidhmiú mhargadh saothair na hEorpa.

Glac páirt