Leideanna agus Moltaí


Tá an chuid seo dírithe ar lucht cuardaigh fostaíochta as na hearnálacha ollscoile agus polaiteicnice agus orthu sin a bhfuil cáilíochtaí níos airde acu tríd is tríd: mic léinn agus céimithe, múinteoirí agus taighdeoirí. Toisc go bhfuil éileamh ar earnálacha poist ar leith i dtíortha áirithe de chuid an AE, tá seans maith ag lucht cuardaigh fostaíochta ardoilte post a fháil thar lear.

Má tá sé ar intinn agat tús a chur le do shlí bheatha ghairmiúil, post nua a aimsiú, nó deis oiliúna a fháil i dtír eile de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) agus/nó san Eilvéis, féach ar na codanna anseo thíos agus na naisc ghaolmhara a bhaineann leo le do thoil.

Aistriú ó shaol an mhic léinn go dtí an saol gairmiúil thar lear

Tréimhse éiginnteachta atá san aistriú ó scoil go hobair. An bhfuil ar tí do chuid staidéir a chur i gcrích (nó é curtha i gcrích agat cheana féin)? An mian leat bogadh chuig agus dul i mbun oibre i dtír eile de chuid an LEE? Má tá scileanna teanga iasachta agat, má tá tú solúbtha, díograiseach agus spreagtha chun tabhairt faoi phost nua i dtír nua agus timpeallacht cultúrtha nua araon, tá an phróifíl díreach ceart agat chun tabhairt faoi ghairm nua ar bhonn idirnáisiúnta!

6 CHÉIM CHUN TÚS A CHUR LE DO GHAIRM THAR LEAR

Is féidir leis an aistriú ó shaol an mhic léinn go dtí an saol gairmiúil thar lear a bheith ina dhúshlán. Thairis sin, is minic go mbíonn dúshlán agus a lán ama i gcest leis an bpróiseas i leith iarratas a dhéanamh ar phost! Chun an t-aistriú seo a éascú, liostáiltear 6 chéim anseo thíos le 'leideanna & pointí' úsáideacha a thabharfaidh ábhar machnaimh duit sula mbogann tú chuig tír eile. Gliogáil ar gach ábhar agus téigh i gcomhairle leis an leathanach ábhartha le do thoil.

Leideanna & pointí ...

Má tá a thuilleadh faisnéise ag teastáil uait chun cabhrú leat an t-aistriú ó shaol an mhic léinn go dtí an saol gairmiúil thar lear a bhaint amach, téigh i gcomhairle le suímh ghréasáin eile trí ghliogáil ar "Eolas agus poist do chéimithe" i "Naisc Ghaolmhara".

Mar fhocal scoir, ach fós tábhachtach: Tá níos mó ná 1000 comhairleoir EURES réidh chun cabhair agus cúnamh a thabhairt duit faoi ábhar ar bith a bhaineann leis an margadh saothair Eorpach. Téigh i dteagmháil le Comhairleoir EURES i do thír chónaithe chun tús a chur leis. Gheobhaidh tú sonraí teagmhála na gcomhairleoirí EURES trí ghliogáil ar “Téigh i dteagmháil le Comhairleoir EURES”.

Gairm bheatha do thaighdeoirí

Is féidir le taighdeoirí tairbhe a bhaint as deiseanna chun dul i mbun oibre nó staidéir i mBallstáit eile agus as Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht Thaighdeoirí. Tá suíomh gréasáin nua - EURAXESS – Taighdeoirí ag gluaiseacht  ar fáil anois le raon leathan seirbhísí. Is ionad ilfhreastail é do thaighdeoirí atá ag iarraidh a ngairm bheatha agus a bhforbairt phearsanta a chur chun cinn trí dhul chuig tíortha eile. Tá an tseirbhís phearsanta seo ar fáil saor in aisce chun faisnéis chuimsitheach, nua-aimseartha a sholáthar faoi fholúntais fostaíochta agus deiseanna cistíochta i ngach réimse staidéir ar fud na hEorpa. Feidhmíonn sé chomh maith mar an chéad phointe tagartha d'ábhair amhail do chearta féin, chomh maith le cearta na n-institiúidí taighde agus cistíochta, agus soláthraítear go leor nasc a chabhróidh leat sula dtéann tú, agus i ndiaidh d'imeachta, chomh maith. Caith súil ar "Ábhair ghaolmhara" um a thuilleadh faisnéise.

Oideachas agus oiliúint

Eagraíonn an Coimisiún Eorpach réimse leathan de chláir, a sholáthraíonn deiseanna oideachais agus oiliúna ar fud na hEorpa do mhic léinn agus do mhúinteoirí araon. Tá a thuilleadh faisnéise ar fáil sa mhír "Foghlaim" den tairseach seo. Féach freisin "Naisc ghaolmhara" ar an leathanach seo agus na leathanaigh "Oideachas agus Oiliúint".

FÓGRA

Tabhair faoi deara go dtugann an mhír "Maireachtáil agus Obair" de thairseach EURES a thuilleadh sonraí do bhalltíortha EURES sa mhír a bhaineann leis na bileoga eolais "Leideanna & Pointí".

Gheobhaidh tú freagraí ar cheisteanna eile chomh maith faoin Aontas Eorpach agus faoi shaorghluaiseacht saoránach chun dul ag maireachtáil, staidéar a dhéanamh agus dul i mbun oibre i mBallstáit eile i dtairseach EUROPA.