Fúinn


Is líonra comhoibrithe é EURES atá deartha chun saorghluaiseacht oibrithe a éascú laistigh de na tíortha AE 28, móide an Eilvéis, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua.

Tá an líonra comhdhéanta de: an Oifig Eorpach um Chomhordú (ECO), na hOifigí Náisiúnta um Chomhordú (NCOanna), Comhpháirtithe EURES agus na Comhpháirtithe EURES Gaolmhara.

D'fhéadfadh iad seo a leanas a bheith ina gcomhpháirtithe sa líonra; Seirbhísí Fostaíochta Poiblí (PES), Seirbhísí Fostaíochta Príobháideacha (PRES), ceardchumainn, eagraíochtaí fostóirí agus gníomhaithe ábhartha eile i margadh an tsaothair. Soláthraíonn na comhpháirtithe faisnéis, seirbhísí socrúcháin agus earcaíochta d'fhostóirí agus do chuardaitheoirí poist, agus déanann na hOifigí Eorpacha agus Náisiúnta um Chomhordú maoirseacht ar eagrú na ngníomhaíochtaí ag an leibhéal Eorpach agus an leibhéal náisiúnta faoi seach.

Ina theannta sin, tá ról tábhachtach ag EURES i ndáil le faisnéis ar leith a sholáthar agus socrúcháin a éascú ar mhaithe leis na fostóirí agus na hoibrithe imeallchríche i réigiúin trasteorann na hEorpa.

Dáiríre, soláthraíonn EURES a sheirbhísí tríd an tairseach agus trí líonra daonna de thart ar 1000 comhairleoir EURES atá i dteagmháil laethúil le cuardaitheoirí poist agus le fostóirí ar fud na hEorpa.