Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES


Tá ról tábhachtach faoi leith ag EURES i réigiúin trasteorann, ceantair ina bhfuil leibhéil mhóra comaitéireachta trasteorann. Bíonn ar an mbreis agus 1.000 000 duine a chónaíonn i dtír AE amháin agus a oibríonn i gceann eile dul i ngleic le cleachtais náisiúnta agus córais dlíthiúla difriúla. D’fhéadfaidís teacht ar chonstaicí riaracháin, dlíthiúla nó fioscacha ar bhonn laethúil.

Cuireann comhairleoirí EURES a chónaíonn sna ceantair sin comhairle agus treoir speisialta ar fáil um chearta agus oibleagáidí oibrithe a chónaíonn i dtír amháin agus a oibríonn i dtír éigin eile.

Faoi láthair tá 12 comhpháirtíocht trasteorann EURES ann, atá scaipthe ar fud na hEorpa agus a bhfuil baint ag 19 tír leo. Agus í mar aidhm acu an t-éileamh ar eolas agus comhordú maidir le soghluaisteacht saothair sna réigiúin trasteorann a shásamh, tugann na comhpháirtíochtaí seo le chéile seirbhísí fostaíochta poiblí agus oiliúna gairme, fostóirí agus eagraíochtaí ceardchumann, údaráis áitiúla agus institiúidí eile a phléann le fostaíocht agus gairm-oiliúint. Tá comhpháirtíochtaí trasteorann EURES ina bpointí luachmhara teagmhála i measc riaracháin fostaíochta, go réigiúnach agus go náisiúnta, agus na comhpháirtithe sóisialta. Is bealach tábhachtach iad freisin le monatóireacht a dhéanamh ar na ceantair fhostaíochta trasteorann sin, atá ina n-eochaireilimint i bhforbairt fhíor-mhargadh fostaíochta Eorpach.