Pointí teagmhála an AE do shaoránaigh agus do ghnóthais


Mar náisiúnach de chuid an AE – nó náisiúnach de chuid na hÍoslainne, Lichtinstéin nó na hIorua – tá cearta áirithe agat agus tú i mbun gnímh i dtíortha Eorpacha eile. Baineann siad sin le bogadh, maireachtáil, staidéar nó gnó a dhéanamh i dtír eile.

Cibé acu ag cuardach tuilleadh faisnéise ar shaincheisteanna an AE, ag iarraidh cúnamh pearsanta nó comhairle phearsanta ar cheist a bhaineann leis an AE, nó ag iarraidh réiteach ar d'fhadhb ag leibhéal an AE atá tú, tugann an leathanach seo rochtain tapa agus díreach ar na seirbhísí a bheidh in ann do cheist a fhreagairt.

Pointe teagmhála an AE do shaoránaigh agus do ghnóthais

Videos:

Cúnamh & Tacaíocht

Luan - Aoine
08:30-18:00
( Am Lár na hEorpa )

Freagraítear do cheisteanna sa Bhéarla, sa Ghearmáinis agus sa Fhraincis.


Ceisteanna faoin AE? Cabhróidh Eoraip go Díreach

Táim ag dul thar lear san Eoraip - conas cead cónaithe a fháil? Cad iad na rialacha faoi tháillí fánaíochta? Cealaíodh m'eitilt - cé na cearta atá agam? Cé na deontais AE a dtig le m'eagras cur isteach orthu? Chun freagraí na gceisteanna seo uile a fháil, is ceisteanna nach iad, déan teagmháil leis an An tSeirbhís Eolais Eoraip go Díreach.

Comhairle ag teastáil uait?