EURES Targeted Mobility Scheme


Onko työ- tai harjoittelupaikan löytäminen asuinmaassasi vaikeaa?

Onko ulkomaille työhön hakeutumisessa haasteita, joita et osaa itse ratkaista?

 

Tervetuloa tutustumaan EURESin kohdennettuun liikkuvuusohjelmaan (EURES TMS)

 

Jos kaipaat apua kiinnostavan työmahdollisuuden saamiseksi ja uusien tietojen ja taitojen kartuttamiseksi toisessa EU-maassa, Islannissa tai Norjassa, tältä sivulta saat tietoa siitä, miten EURES TMS -ohjelma voi auttaa.

 

Tutustu viiteen keskeiseen kysymykseen

 

Mikä EURES TMS -ohjelma on?

 • EURESin kohdennettu liikkuvuusohjelma (EURES TMS) pyrkii ammatillisen liikkuvuuden edistämiseen, EU:n sisäisten liikkuvuusongelmien ratkaisemiseen ja työnhakuunsa tukipalveluja kaipaavien työnhakijoiden auttamiseen, jotta nämä onnistuisivat pyrkimyksissään.
 • EURES TMS -ohjelman tavoite on auttaa EU:n kansalaisia, jotka tarvitsevat omiin tarpeisiinsa räätälöityjä neuvoja työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikan löytämisessä toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista, sekä tarjota apua työnantajille motivoituneiden ja pätevien työntekijöiden löytämisessä.
 • EURES TMS mahdollistaa työnhakijoiden tukemisen, kun nämä kohtaavat ulkomailla työskentelyyn liittyviä haasteita. Ohjelman kautta on mahdollista saada tukea myös tiettyihin työnhakuun liittyviin kuluihin. Esimerkiksi kielikurssimaksuihin, pätevyyden tunnustamiseen liittyviin kuluihin sekä matka- ja oleskelukuluihin on mahdollista hakea korvausta.
 • Näin voidaan vaalia työnhakijoiden ja -tekijöiden oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa ja auttaa korjaamaan työmarkkinoiden epätasapainoa.

 

Kuka voi hakea ohjelmaan?

 • Ohjelmaan voivat hakea mukaan henkilöt, jotka haluavat löytää työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikan jostakin EU:n jäsenvaltiosta, Islannista tai Norjasta.
 • Alaikäraja on 18 vuotta.
 • Hakijoiden on oltava jonkin EU:n jäsenvaltion, Norjan tai Islannin kansalaisia.
 • Ohjelmaan voivat hakea kaikki työnhakijat, joilla on mikä tahansa pohjakoulutus.

 

Mistä uusi työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikka voi löytyä?

 • Mistä tahansa EU-maasta, Islannista tai Norjasta.

 

Miksi?

Ohjelma sopii työnhakijoille, jotka…

 • ovat kiinnostuneita muuttamaan toiseen EU-maahan, Norjaan tai Islantiin työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikan vuoksi.
 • haluavat saada tukea kiinnostavien mahdollisuuksien löytämiseksi, jotta he voisivat kartuttaa uusia tietoja ja taitoja sekä oppia kieliä, ja hyödyntää omiin tarpeisiinsa räätälöityjä työvoimapalveluja.

 

Milloin työnhaun voi aloittaa?

Nyt!

 • Tutustu asiaa koskeviin sivuihin. Alta löydät linkkejä tämänhetkisiin EURES TMS -ohjelmaan liittyviin hankkeisiin.
 • Ota yhteyttä ohjelmasta vastaavaan työvoimapalveluun ja sen EURES TMS -palveluja tarjoaviin kumppaneihin.
 • Pyydä tietoa hakumenettelystä, työnhausta, hakijoiden ja paikkojen yhdistämisestä sekä rekrytointiavusta.
 • Osallistu EURES TMS -toimintaan.