Osaaminen ja uravaihtoehdot


Opiskelu ulkomailla

Eläminen ja opiskelu vieraassa maassa on paras tapa hankkia syvällistä tietämystä toisen kulttuurin tavoista, ihmisistä ja kielestä. Lisäksi se voi kehittää tärkeää kansainvälistä osaamista, josta tulevat työnantajat voivat olla kiinnostuneita.

Ulkomailta palanneet opiskelijat pitävät ulkomaanoleskelua usein henkisesti kasvattavana kokemuksena. Erityisen myönteisenä he pitävät tutustumista uusiin ajattelu- ja elintapoihin, mikä lisää henkilökohtaista kasvua ja riippumattomuutta.

Ulkomaanopiskelujakso voi akateemisen pätevyyden lisäämisen ja henkilökohtaisen kasvun edistämisen lisäksi myös parantaa työelämän näkymiä. Työnantajat hakevat yhä useammin palvelukseensa henkilöitä, joilla on kansainvälistä kokemusta, koska näill henkilöillä on muita todennäköisemmin kielitaidon lisäksi myös kyky kulttuurien väliseen kommunikointiin, paikallisisten tapojen ja kulttuuristen yhteyksien ymmärtämystä ja tuntemusta, joustavuutta, peräänantamattomuutta, sekä kyky mukautua uusiin olosuhteisiin ja suhtautua erilaisuuteen rakentavasti.

PLOTEUS

Koulutusmahdollisuuksia koskevan haun (Search for Learning Opportunities) tarjoamat tiedot ovat peräisin Ploteuksesta, joka on Euroopan komission koulutuksesta ja kulttuurista vastaavan pääosaston perustama eurooppalaisia koulutusmahdollisuuksia koskeva portaali. Valikoimasta ja ajantasaistamisesta vastaa Euroguidance-verkosto.

Koulutusmahdollisuuksia koskevan Ploteus-tietokannan sisällyttäminen Eures-portaaliin on vastaus Eurooppa-neuvoston Lissabonissa (maaliskuussa 2000) ja Tukholmassa (maaliskuussa 2001) antamiin päätelmiin, joissa komissiota ja jäsenvaltioita pyydettiin luomaan Euroopan laajuinen palvelu, joka tarjoaa tietoa avoimista työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista.

Niin Ploteuksen kuin Euresinkin tavoitteena on panna täytäntöön Euroopan kansalaisten oikeus vapaaseen liikkuvuuteen tarjoamalla tarvittavaa tietoa.

Eures-verkkosivustolla saatavilla olevien koulutustietojen lisäksi myös Ploteus-verkkosivusto sisältää tietoa kansallisista koulutusjärjestelmistä, eurooppalaisista vaihto-ohjelmista ja yhteystiedoista lisätietojen hankkimiseksi.