Reactivate


Oletko…

  • vähintään 35-vuotias?
  • jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen tai onko laillinen asuinpaikkasi siellä?
  • vailla työtä tai koulutusmahdollisuuksia asuinmaassasi?
  • halukas muuttamaan toiseen EU:n jäsenvaltioon?

Jos vastauksesi kysymyksiin on kyllä, Reactivate voi olla ratkaisu.

Mitä Reactivate tarjoaa?

Reactivate on Euroopan unionin liikkuvuusohjelma. Se auttaa vähintään 35-vuotiaita EU-kansalaisia löytämään työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikan toisesta EU-maasta sekä työnantajia löytämään pätevää työvoimaa. Tavoitteena on, että työnhakijat, etenkin työttömät, saisivat eri puolilta Eurooppaa tarjouksia palkkatyöstä. Työ- ja oppisopimuspaikan vähimmäiskeston on oltava 6 kuukautta (harjoittelujakso voi olla lyhyempikin).

Reactivate -ohjelman kautta saa tietoa sekä apua työnhakuun, työnhakijan ja työnantajan yhteensaattamiseen ja rekrytointiin. Voit olla oikeutettu taloudelliseen tukeen ulkomailla tehtävää haastattelua varten, samoin tukeen sellaisia kuluja, kuten kielen opiskelua, pätevyyden tunnustamista tai uuteen maahan muuttoa varten.

Mitä pätevyyttä vaaditaan?

Reactivate ei edellytä tiettyä koulutustasoa ja/tai työkokemusta.

Miten voin osallistua?

Reactivate -oppaassa on osallistumisen ehdot ja säännöt.

Alla olevista linkeistä pääset johtaviin työvoimapalveluihin ja niiden kumppaneina toimiviin ohjelmassa mukana oleviin työvoimapalveluihin. Jos maassasi ei vielä ole näitä palveluita tai jos jotkin maalinkit eivät ole aktiivisia, voit ottaa yhteyttä johtaviin työvoimapalveluihin.

Lisätietoja saat myös Reactivate -työllisyyspalvelujen ja sen EU-tasolla toimivien kumppaneiden luettelosta.