• Tapahtumat

Uutisartikkelit


Takaisin

Rekrytoinnissa kannattaa huomioida kaikki

Miksi työkokemusta hankkineella varteenotettavalla nuorella työnhakijalla on yhtä paljon annettavaa kuin tutkinnon suorittaneella nuorella?
Picture

Yliopistoa käyvien eurooppalaisnuorten määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä valtavasti. Monissa maissa yliopisto on katsottu luonnolliseksi jatkoksi koululle, eikä sille ole ollut juuri muita vaihtoehtoja kuin meneminen suoraan töihin. Viime vuosina asenteet ovat muuttuneet ja ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen vetovoima on lisääntynyt, joskin monissa yrityksissä ja organisaatiossa työnhakijoilta vaaditaan edelleen tutkintoa.

Joillakin aloilla, erityisesti tieteessä ja terveydenhoidossa, yliopistokoulutus onkin olennaisen tärkeä tehtävien vaatimusten vuoksi. Entä alat, joilla samanlaisia vaatimuksia ei ole? Sivuutetaanko niillä ihanteellisia hakijoita vain siksi, että nuori on valinnut työnteon opiskelemisen sijaan?

Aivan varmasti.

 

Kokemusta tosielämästä

Niillä, jotka eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa, on yhtä paljon annettavaa kuin tutkinnon suorittaneillakin – vain hiukan eri tavoin. He eivät ehkä tunne yliopistossa opetettavia asioita ja uusimpia tekniikoita, mutta heillä on todennäköisemmin tärkeää käytännön kokemusta, mahdollisesti jopa vuosien ajalta, joka vie liiketoimintaa eteenpäin. Alan, asiakkaiden, menettelyjen ja toimintamallien tuntemus tekee heistä monipuolisia työntekijöitä, joilla on näkemystä, jota tutkinnon suorittaneella ei ehkä ole.

 

Pehmeä osaaminen

Viestintä, ryhmätyö, ongelmien ratkaisu, neuvotteleminen... työssä on kyse paljon enemmästä kuin käytännön tiedosta. Yliopistossakin käsitellään tehokkaan viestinnän ja ryhmätyöskentelyn näkökulmia, mutta tavallisesti nämä ”pehmeät taidot” kehittyvät työpaikalla saatavan kokemuksen myötä. Nuoret työntekijät oppivat ottamaan vastuuta, työskentelemään paineen alla ja noudattamaan määräaikoja tavalla, joka suoraan yliopistosta tulevalta ehkä puuttuu.

 

Työpaikan tunteminen

Ensimmäinen työpaikka yliopiston jälkeen voi olla järkytys. Se on täysin uusi ympäristö, ja työelämä edellyttää erilaista lähestymistapaa kuin akateeminen elämä. Voi viedä aikaa oppia toimimaan asianmukaisesti ja tottua työtovereiden vakiintuneisiin työskentelymalleihin ja muihin tapoihin.

Siirtyminen on todennäköisesti helpompaa niille, joilla on tutkinnon sijasta työkokemusta, koska he ovat jo saaneet kokemusta työpaikasta ympäristönä. He pystyvät myös aloittamaan työskentelyn välittömästi aiemman osaamisensa ansiosta, eikä heitä luultavasti tarvitse kouluttaa yhtä paljon kuin vasta tutkinnon suorittaneita.

 

Yhdenvertaiset mahdollisuudet

Tarkoituksena ei tietenkään ole sanoa, ettei yrityksiin pitäisi koskaan palkata juuri tutkinnon suorittaneita – heillä on paljon annettavaa ja he ovat oppineet yliopistossa monia arvokkaita asioita. Yritysten ja organisaatioiden kannattaa kuitenkin pitää vaihtoehdot avoimina ja ottaa työkokemusta hankkineet huomioon yhdenvertaisesti hyötyäkseen molempien vaihtoehtojen parhaista puolista ja löytääkseen yritykseen ihanteellisen hakijan.

Loistavat työntekijät ansaitsevat loistavan työpaikan. Artikkelissa Viisi vinkkiä onnistuneen työpaikan luomiseen on siitä mielenkiintoisia ajatuksia.

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Drop’pin@EURES

Etsi EURES-neuvojaa

Elin- ja työolot EURES-maissa

EURESin työpaikkatietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat online-tapahtumat

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

EURES Google+:ssa

 

Vastuuvapauslauseke: Huomaa, että EURES ja Euroopan komissio eivät vastaa edellä mainittujen kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä.

25/10/2017

vastuuvapauslauseke

Focus on… -artikkelit on tarkoitettu antamaan tietoa EURES-portaalin käyttäjille ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättämään keskustelua; ne eivät välttämättä kuvasta Euroopan komission näkemyksiä.