EURES raja-alueilla


EURESilla on erityisen tärkeä rooli niillä raja-alueilla, joilla käydään vilkkaasti työssä rajan toisella puolella. Yli 1 000 000 ihmistä EU:n alueella asuu yhdessä maassa ja käy työssä toisessa maassa (rajatyöntekijät), ja heidän on selvittävä erilaisista kansallisista käytännöistä ja oikeusjärjestelmistä. He saattavat kohdata hallinnollisia, oikeudellisia tai verotuksellisia liikkuvuuden esteitä päivittäin.

EURESin palvelut raja-alueilla ovat enimmäkseen – mutta eivät pelkästään – EURESin raja-aluekumppanuuden tarjoamia.

EURES-raja-aluekumppanuudet ovat EURESin jäsenten ja kumppaneiden sekä mahdollisesti EURES-verkoston ulkopuolisten sidosryhmien ryhmittymiä. Ryhmittymät osallistuvat pitkäaikaiseen yhteistyöhön molemmin puolin rajaa tukeakseen raja-alueen työntekijöiden liikkuvuutta ja heidän työnantajiaan. Ne koostuvat tyypillisesti vähintään kahden naapureina olevan jäsenvaltion alueellisista tai paikallisista työvoimapalveluista, työmarkkinaosapuolista ja muista organisaatioista, kuten kauppakamareista, yliopistoista, VET-organisaatioista, kunnista jne.

Raja-aluekumppanuudet tarjoavat tieto-, sijoitus- ja rekrytointipalveluja. Ne seuraavat myös liikkuvuuden virtauksia ja rajatyöntekijöiden liikkuvuuden esteitä, jotka ovat keskeisiä tekijöitä kehitettäessä aitoja eurooppalaisia työmarkkinoita.

Jotkin näistä kumppanuuksista saavat taloudellista tukea Euroopan unionin työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta ohjelmasta (EaSI-ohjelma). Lisätietoja EaSI-ohjelmassa rahoitetuista EURES-raja-aluekumppanuuksista on alla.

EURES-portaalissa on tietoa rajatyöntekijöiden tilanteesta. Lisäksi EURESin henkilökunta – siihen katsomatta, osallistuvatko he raja-aluekumppanuuksiin vai eivät – auttavat ja neuvovat työntekijöitä, jotka asuvat yhdessä maassa ja käyvät töissä toisessa maassa.